opvang©ceesvdwal_3 (Medium)ALBLASSERDAM – Voor de 39 vluchtelingen die sinds 14 oktober 2015 worden opgevangen in de oude Beukelmanschool aan de Lelsstraat in Alblasserdam is een definitieve opvangplek gevonden in Gorinchem. Dat meldt de gemeente Alblasserdam donderdag 3 december 2015 in een persbericht. “De nog te openen noodopvang van het COA in het voormalig belastingkantoor in Gorinchem wordt de definitieve opvangplek. De verbouwingswerkzaamheden aldaar zijn nog niet helemaal klaar. Daarom mogen de vluchtelingen het gereedkomen van hun nieuwe plek in Alblasserdam afwachten,” zo laat een woordvoerster van de gemeente weten.

Over de precieze dag en het tijdstip van ‘warme’ overdracht van de groep vluchtelingen aan Gorinchem is nog niet precies te zeggen. De gemeentewoordvoerster stelt: “De verwachting is dat het pand tijdig voor de Kerst klaar is. Op het moment dat de gemeente de definitieve datum van de ingebruikname van de locatie in Gorinchem weet, maken we dit bekend via de website en twitter. De direct omwonenden ontvangen een brief.”

Succes
Alblasserdam biedt sinds 14 oktober 2015 crisisnoodopvang aan 39 vluchtelingen uit Syrië en Irak. De eerste periode van opvang besloeg vier weken en had tot doel de vluchtelingen rust te bieden in een menswaardige, sobere en humane opvang. Voorafgaand aan de opvang in Alblasserdam is de groep vluchtelingen minimaal een maand lang tussen 72 uurs opvanglocaties verplaatst. “Samen met andere Drechtstedengemeenten heeft Alblasserdam een alternatief model van kleinschalige crisisnoodopvang aangeboden en succesvol in de praktijk gebracht. Het gemeentebestuur dankt iedereen die daaraan actief bijdragen,” aldus de zegsvrouw van de gemeente.

Twee jaar opvang
Op 10 november is de eerste periode van vier weken op verzoek van COA verlengd met nog eens vier weken. Doel van deze verlenging tot 9 december was het vinden van een meer permanente noodopvanglocatie, waarin de vluchtelingen de stappen van het proces van asielaanvraag kunnen doorlopen. Deze locatie is nu door samenwerking binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland-Zuid en met medewerking van het COA gevonden: het voormalige belastingkantoor in Gorinchem. Het pand wordt momenteel verbouwd. Het COA en de gemeente Gorinchem verwachten deze locatie ruim voor de kerstdagen en voor een periode van in ieder geval twee jaar in gebruik te nemen.

Beukelmanschool
Deze verwachte einddatum betekent ook dat op tijd invulling kan worden gegeven aan het voornemen van het college tot ander gebruik van de oude Beukelmanschool. Op 8 en 15 december vergadert eerst de commissie en vervolgens de gemeenteraad hierover.

Hartverwarmend
Burgemeester Paans: “Het is hartverwarmend om te zien dat onze kleinschalige menswaardige opvang binnen een regionale aanpak deze vruchten afwerpt. Ons doel om actief bij te dragen dat vluchtelingen niet door het land worden gesleept, bereiken we nu op de manier die vrijwilligers, maatschappelijke partners, medewerkers en gemeentebestuur voor ogen hebben.”

Nieuwe vragen tot opvang
De gemeenteraad van Alblasserdam heeft op 24 november in debat met de burgemeester nadrukkelijk aangegeven actief betrokken te willen worden bij nieuwe vragen tot opvang. En ook bij het voornemen van het college tot verdere vluchtelingenopvang en huisvesting van toegelaten asielzoekers. Burgemeester en wethouders hebben toegezegd daaraan actief bij te dragen via actieve informatieverstrekking en zo mogelijk met concrete voorstellen. Begin 2016 stuurt het college een schriftelijke aanzet voor de gedachtevorming naar de gemeenteraad. De verwachting is dat de eerste bespreking in raad- of commissieverband nog in januari 2016 plaatsvindt.

Foto: Cees van der Wal.

opvang©ceesvdwal_3 (Medium)