Toeristen kinderdijk molens mercon alblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam investeert 400.000 euro in de ontwikkeling van het molengebied Kinderdijk. De gemeenteraad ging dinsdagavond 24 november 2015 unaniem akkoord met de plannen voor het molengebied, na een discussie gevolgd door een stemverklaring van de SGP voor de eerbiediging van de zondagsrust. “De zondag is een liefdesgebod van de Heere God. Één dag in de week mag gereserveerd worden voor zijn dienst,” stelde SGP-er Jan-Willem de Leeuw

In totaal wordt er door verschillende partijen 6,7 miljoen in het gebied geïnvesteerd. Behalve de €400.000,- van Alblasserdam investeren ook Molenwaard (€600.000,-) en ook de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) in het gebied. Het grootste deel van de totale 6,7 miljoen wordt opgebracht door provincie Zuid-Holland, de Rijksdienst Cultureel Erfgoed en het bedrijfsleven. Met dit geld wordt geprobeerd om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Daarnaast wordt het behoud van het werelderfgoed gegarandeerd en de leefbaarheid van de omgeving gewaarborgd en waar mogelijk verbeterd. De SWEK verwacht dat het aantal bezoekers aan de molens toeneemt tot zo’n 600.000 in 2025.

Evenwichtige mix toeristen en bewoners
Naast de hierboven genoemde maatregelen wil Alblasserdam ook maatregelen op het gebied van visitors management. Deze tweeledige aanpak moet zorgen voor een evenwichtige mix van bezoekers en toeristen van buiten de regio en van bewoners en recreanten uit de directe omgeving. Hiertoe is een maatregelenpakket ontwikkeld gericht op het managen van (groeiend) toeristisch bezoek, het managen van de vraag en het beter leiden van verkeersstromen waarvan niet alleen het Werelderfgoed maar ook haar omgeving zal profiteren.

Vrijetijdseconomie
De investering en voorgenomen maatregelen sluiten aan bij de ontwikkeling van het beleid voor de vrijetijdseconomiesector in Alblasserdam. Wethouder Arjan Kraijo (Toerisme): “De plannen rond Haven-Zuid als transferium zijn daarbij een belangrijk onderdeel. Ook het vervoer over water, zoals onder andere met de Waterbus, is veelbelovend en wordt verder ontwikkeld. Met visitors management kunnen we de toekomstige stromen toeristen beter sturen. Bijvoorbeeld naar het terrein Haven-Zuid, dat daarmee meer en meer de transferiumfunctie kan gaan vervullen, zodat we verkeer van de dijk kunnen halen.”

Regionaal fonds
Er wordt een fonds opgericht met als doelstelling de leefbaarheid en de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied te bewaken. Dit fonds wordt gevuld met bijdragen uit de inkomsten van betalende bezoekers aan het molengebied. Van het geld van de bezoekers gaat 75 cent naar de ‘pot’. Dit geldt alleen vanaf het moment dat er 250.000 betalende bezoekers zijn. Zo worden de opbrengsten uit recreatie en toerisme en het cultureel erfgoed weer geherinvesteerd in de lokale en regionale economie.  De gemeenten Molenwaard, Alblasserdam en het SWEK zullen dit fonds gezamenlijk beheren.

Zondagsrust
Hoewel de gemeenteraad unaniem instemde met het collegevoorstel, werden er wel enkele kanttekeningen gemaakt De SGP stelde bang te zijn dat met een verdere toename van het aantal bezoekers de zondagsrust nog verder in het gedrang komt. Jan-Willem de Leeuw van de SGP legde uit: “Het technische deel van het plan heeft onze steun. Er is echter een deel waar we met onze fractie behoorlijk tegenaan hikken. De laatste jaren heeft de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) stelselmatig, met kleinere en grotere stappen, de zondagsopenstelling van het gebied verruimd. Zo is de bezoekersmolen op zondag open, laat de SWEK op zondag schepen aanmeren en hebben de molenaars toestemming gekregen om op zondag te draaien. Onze fractie heeft in de hele toelichting van de SWEK geen enkele intentie gezien om deze zondagsopenstelling te beperken of zelfs maar gelijk te houden. Dat doet ons als fractie pijn. Een business case gebaseerd op zeven dagen per week kan volgens ons nooit een goede business case zijn. God heeft ons in zijn wijsheid een dag van rust gegeven om bij te komen en aan het toekomende te denken. Deze dag van rust is goed voor alle mensen. Het weekt los van de beslommeringen van alledag.”

Petrus
De Leeuw vervolgde: “Er wordt soms gezegd: laat iedereen zelf bepalen wat hij op zondag doet. De apostel Petrus zegt inderdaad dat we ons niet moeten bemoeien met de medemens. Het is dan ook geen bemoeizucht, maar betrokkenheid met de medemens. Als iemand anders de zondagsrust schendt, voelen we dat.”

Uw plicht?
Raadslid Ramon Pardo van de D66 vroeg hierop: “Is het uw plicht om de norm die u uzelf oplegt, ook aan een ander op te leggen?” De Leeuw antwoordde: “Het is geen plicht, maar we hebben wel betrokkenheid op de samenleving. Het is onze intentie en drang om dit naar voren te brengen, omdat het naar ons idee het allerbeste is dat de mensheid is overkomen en kan overkomen.”

Elkaar in waarde laten
Pardo: “Ons uitgangspunt is dat we elkaar in onze waarde laten. U zegt nu eigenlijk: dat kan ik niet. U kunt niet zeggen: u het uwe en wij het onze?” De Leeuw: ‘”Nee, dat kan ik inderdaad niet, want ik weet dat er een betere weg van leven is dan dat de D66-fractie voorstelt. Althans, naar mijn overtuiging.” Pardo: “Maar als dat uw overtuiging is, ga dan vooral uw weg, maar laat mij de mijne.”

CU
Na de inbreng van de SGP drong ook de ChristenUnie bij monde van Peter Sterrenburg aan om de zondagsrust niet verder aan te tasten.

Karakter
Wethouder Arjan Kraijo vertelde in gesprek te zijn met de SWEK over onder meer de zondagsrust. “De stichting heeft er oog voor en wil rekening houden met het karakter van het gebied.” Kraijo beloofde resultaten van de gesprekken terug te koppelen naar de gemeenteraad.

Toeristen kinderdijk molens mercon alblasserdam