IMG_3651 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Vrijwilligers van Stichting Groene Long gaan zaterdag 21 november 2015 weer aan de slag in Alblasserdam. Tussen 08.30 en 08.45 uur komen alle helpers (iedereen is welkom) bij elkaar bij de griend langs de Blokweerweg in het Damdorp. Vervolgens trekt de groep de griend in om te knotten, te zagen, te planten, rillen te maken en de watergangen gangbaar te maken.

Fasen
“We verwachten dat de werkzaamheden in de griend een aantal werkzaterdagen in beslag zullen nemen. We gaan in fasen door het gebied en zo wordt het wederom een stuk natuur zoals het altijd bedoeld is geweest,” zo laat Cees van Leeuwen van de Groene Long weten.

Bebouwing
Tijdens de komende werkzaterdagen krijgen de vrijwilligers toelicht op de ontwikkelingen omtrent de bebouwing achter en naast het Huis te Kinderdijk – Drukkerij Verloop (28 zorgappartementen), bebouwing oude wasserij Pijlstoep, bebouwing Kassencomplex en ontwikkelingen Lammetjeswiel. Cees: “We hebben vanuit het verleden voldoende negatieve voorbeelden wat voor aantasting dit kan zijn voor de natuur en het aanzicht van het geheel. We dienen dus alert te blijven.”

Stichtingen
Nadat de griend aan de Blokweerweg is opgeknapt gaan de vrijwilligers aan de slag in het Lammetjeswiel en het Park Huis te Kinderdijk. “En over het park gesproken… De stichting Behoud Park Huis te Kinderdijk, opgericht in 1991, is afgelopen zomer opgeheven en opgegaan in de stichting Groene Long. De stichting heet nu officieel ‘Stichting Groene Long | PHtK’,” aldus Van Leeuwen.

Bungalows
Stichting Behoud Park Huis te Kinderdijk werd op 11 juni 1991 opgericht. Het Park is op dat moment al twintig jaar onderwerp van politieke discussies. Verschillende opeenvolgende eigenaren hadden plannen om bungalows te bouwen in het westelijk deel. Lokale en regionale natuurbeschermers, maar ook velen uit de Alblasserdamse samenleving, hebben zich hier al die jaren tegen verzet. In 1990 leidde dat tot de oprichting van het Comité Behoud het park. In 1991 werd dit omgezet in de stichting.

Onbebouwd
In oktober 1996 nam de gemeente Alblasserdam (sinds 1991 eigenaar van het park) het verlossende besluit: het Park blijft definitief onbebouwd. De stichting en een ieder die met de doelstellingen van de stichting sympathiseerden, ervoeren dit besluit als een overwinning. Het was de afsluiting van een roerige (actie) periode. Vanaf dat moment heeft de Stichting Behoud het Park zich ingezet voor het behoud en ontwikkeling van het park met veel enthousiasme en met veel vrijwilligers.

Banden
De afgelopen jaren zijn er stevige banden ontstaan tussen de twee stichtingen “Het park en Groene Long”. Ook de Groene Long is voortgekomen uit acties. Verzet tegen de bouw van een zwembad in het Lammetjeswiel. Nu het zwembad niet in het Lammetjeswiel, maar langs de Sportlaan is gebouwd, heeft de stichting de blik op de toekomst gericht. Met alle enthousiaste vrijwilligers onderhouden zij een behoorlijk stuk natuur in Alblasserdam. Voortaan doen zij dat dus onder de naam ‘Stichting Groene Long | PHtK’.

IMG_3651 [Desktop Resolutie]