Welkom03_klBLESKENSGRAAF – Sinds 29 oktober biedt de gemeente Molenwaard opvang aan dertig vluchtelingen op het bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf. Woensdagavond 18 november 2015 steunde de gemeenteraad het college unaniem in het voorstel om de vluchtelingen langer in Bleskengraaf op te vangen.

Burgemeester Dirk van der Borg vertelde het nieuws gisteravond nog aan de groep Eritreeërs op de opvanglocatie: “Ze zijn heel dankbaar en blij dat ze in Bleskensgraaf kunnen blijven,” aldus Van der Borg.

Kosten
Woensdag vergaderde de gemeenteraad in een extra vergadering over de mogelijke verlenging aan de hand van een voorstel van het college. De ervaringen van de afgelopen weken met de groep vluchtelingen in Bleskensgraaf zijn positief. De afgelopen weken is veel contact geweest met COA over de verlenging. Daarnaast wordt op rijksniveau besproken over verhoging van de vergoeding. Volgende week vindt ook een openbare vergadering plaats over verdeling van kosten van opvang tot nu toe in de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid.

Vrijwilligers
De afgelopen vier weken is gewerkt met eigen medewerkers van de gemeente Molenwaard, naast inzet van een professionele beveiliger en vele vrijwilligers die veel activiteiten en ondersteuning met elkaar hebben aangeboden. Bij verlenging wordt voor een andere opzet gekozen. Er zijn diverse scenario’s al dan niet met inzet van vrijwilligers, medewerkers van andere gemeente en/of in combinatie met inhuur van externen.

Raad
De raad is blij dat het goed loopt met de opvang en voelt zich verantwoordelijk voor de opvang die geboden voelt.

Verlenging tot 21 januari 2016
Met het COA is eerder de afspraak gemaakt om deze groep 4 weken op te vangen. De groep zou dan op donderdag 26 november vertrekken naar een volgende opvanglocatie. Het college van burgemeester en wethouders heeft inwoners en gemeenteraad voorgesteld om de opvang te verlengen met 8 weken tot 21 januari 2016. Woensdagavond peilden ze de gevoelens bij inwoners en gemeenteraad. Na een discussie over de voorwaarden gaf de raad unaniem aan voorstander te zijn van verlenging.

Welkom03_kl