alblasserdamALBLASSERDAM – Het Onderzoekcentrum Drechtsteden heeft voor de derde keer onderzocht hoe inwoners denken over de communicatie en het bestuur van hun gemeente. Duizend willekeurige Alblasserdammers werden begin dit jaar gevraagd mee te doen aan het onderzoek. 34 procent reageerde op het verzoek en deed mee. Deze 341 mensen die zijn ondervraagd, zijn volgens Jan Schalk, die het onderzoek leidde, een ‘goede en betrouwbare afspiegeling’ van de Alblasserdamse samenleving die uit ruim 19.800 inwoners bestaat.

Er werd onder meer onderzocht of inwoners zich betrokken voelen bij de gemeente en het gemeentebestuur. Verder werd bekeken hoe inwoners de communicatie van de gemeente beoordelen en of er vertrouwen is in het gemeentebestuur.

Een aantal uitkomsten van het onderzoek:

Gemeentenieuws
In Alblasserdam is, zo concluderen de onderzoekers, 84% van de inwoners bekend met de pagina ‘gemeentenieuws’ in De Klaroen. “Dat is het hoogste aandeel binnen de Drechtsteden. Daartegenover is 24 procent bekend met de website Alblasserdam.nl, hetgeen het laagst is binnen de Drechtsteden. De tevredenheid over de website is in Alblasserdam echter hoger dan gemiddeld. Het rapportcijfer voor de gemeentelijke informatie nam in Alblasserdam toe naar een 7,0. Op alle aspecten wordt de gemeentelijke informatie als het best binnen de Drechtsteden beoordeeld. Inwoners van Alblasserdam hebben een duidelijke verbetering in de gemeentelijke informatie gemerkt,” zo is te lezen in het onderzoek.

Huis-aan-huisblad
Ook de voorkeuren voor informatiekanalen zijn onderzocht. Daarbij was het mogelijk om meer dan één antwoord te geven. 61 procent van de respondenten geeft de voorkeur aan een huis-aan-huisblad als gemeentelijk informatiekanaal. Zes procent ziet meer in een informatieavond. Veertig procent heeft de voorkeur voor informatie via de website van de gemeente. Zeven procent heeft voorkeur voor Radio Rijnmond als informatiebron. Acht procent prefereert ‘internetpagina’s van anderen dan de gemeente’, als informatiekanaal. Één procent heeft een voorkeur het gemeentelijk Twitteraccount als informatiekanaal.

Gemeentebestuur
Het gemeentebestuur van Alblasserdam krijgt als rapportcijfer een 6,8. Iets meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan vertrouwen te hebben in de burgemeester en wethouders. Met de stelling “Burgemeester en wethouders maken hun belofte waar” was 28 procent het eens. Achttien procent was het hiermee oneens. De rest had geen mening. Het vertrouwen in de gemeente is toegenomen. In 2013 had 72 procent redelijk/volledig vertrouwen, dat is nu 77 procent.

31 procent voelt zich vertegenwoordigd door gemeenteraad
37 procent van de ondervraagden geeft aan dat hij of zij als kiezer invloed heeft op wat er in de gemeente gebeurt. 31 procent  is het oneens met deze stelling. Ook is gevraagd naar het gevoel van vertegenwoordiging door de leden van de gemeenteraad. 31 procent van de respondenten zegt zich vertegenwoordigd te voelen en is het eens met deze stelling. In de Drechtsteden als geheel is dit 24 procent.

Het onderzoek, met daarin nog meer resultaten, is hier te downloaden.

 

alblasserdam