4-5-im-Afbeelding_groot-1597ALBLASSERDAM – Op zondagmiddag 15 november 2015, vanaf 17.00 uur, vindt in de Havenkerk in Alblasserdam een bijzondere gezamenlijke dienst van Havenkerk en Ontmoetingskerk plaats, die het karakter heeft van een cantatedienst. In deze dienst wordt een cantate uitgevoerd van componist Johann Sebastian Bach als onderdeel van een liturgie, zodat, volgens de organisatie, een eenheid ontstaat tussen muziek, gesproken woord, gemeentezang, gebed.

De cantate die centraal staat is bekend als ‘Actus Tragicus’ en tevens onder de titel ‘Gottes Zeit is die allerbeste Zeit’ (BWV 106). De componist schreef cantates voor vele kerkelijke en ook wereldlijke aangelegenheden, zoals de kroning van een koning. De kerkelijke cantates spelen in op de verschillende onderdelen van het kerkelijk jaar of op onderdelen van de Bijbel of de Catechismus. “De uit te voeren cantate past bij het einde van het kerkelijk jaar en is dus enerzijds ernstig en beschouwend op het einde van het menselijk leven. En ook feestelijk, lofprijzend van karakter in het besef en vooruitzicht dat onze tijd in Gods handen is,” vertelt Dirk Louter namens het Drechtsteden Bachkoor.

Voorganger in de gezamenlijke dienst is dominee Hans van Walsum. Muzikale medewerking zal worden verleend door het Drechtsteden Bach Koor. Dit koor is onder meer bekend van de uitvoering in de Grote Kerk op Koningsdag in Dordrecht. Het koor wordt begeleid door een klein orkest en enkele professionele solisten; het geheel onder leiding van dirigent Nico van de Meel. Louter: “Voor onze gemeenten en voor Alblasserdam een unieke vorm van eredienst met een hoogstaande muzikale medewerking en met grote zeggingskracht voor iedereen die aan de dienst deelneemt. De toegang is gratis, er is een open schaal collecte na afloop.”

Foto: Drechtsteden Bachkoor.

4-5-im-Afbeelding_groot-1597 (Medium)