Welkom03_klMOLENWAARD – Sinds 29 oktober 2015 biedt de gemeente Molenwaard opvang aan dertig vluchtelingen op het bedrijventerrein Melkweg in Bleskensgraaf. Donderdag 12 november 2015 worden de inwoners van Bleskensgraaf geïnformeerd over een mogelijke verlenging van de crisisnoodopvang in Bleskensgraaf. Woensdag heeft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) namelijk een verzoek aan Molenwaard gedaan om de opvang te verlengen.

Mogelijke verlenging
Met het COA is tot nu toe de afspraak gemaakt om deze groep 4 weken op te vangen. De groep zou dan op donderdag 26 november vertrekken naar een volgende opvanglocatie.

Acht weken verlengen
Het college van burgemeester en wethouders wil de opvang verlengen met acht weken. Burgemeester en wethouders willen weten hoe de gemeenteraad en inwoners over de mogelijke verlenging denken. Het voorstel voor verleningen, dat hier te downloaden is, wordt in de raadsvergadering van 18 november besproken. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom om tijdens deze vergadering mee te denken en in te spreken.

Kosten
In het voorstel worden de tevens de financiële kosten van de vluchtelingenopvang besproken.

Draait goed
Een woordvoerster van de gemeente Molenwaard laat weten: “Onze gemeente wil niet aan de zijlijn blijven staan, zoals we eerder lieten weten. De crisisnoodopvanglocatie draait goed en het gaat goed met de mensen uit de groep. Daarnaast weten we dat er nog steeds een groeiende behoefte is aan tijdelijke opvang.”

Welkom03_kl