Beukelmanschool lelsstraat noodopvang vluchtelingenALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders heeft dinsdag 10 november 2015 ingestemd met het verzoek van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) om de tijdelijke opvang voor de huidige groep vluchtelingen in de voormalige Beukelmanschool aan de Lelsstraat in Alblasserdam te verlengen. De verlenging duurt tot uiterlijk 9 december 2015. De groep bestaat uit 39 vluchtingen uit onder meer Syrië en Irak.

Burgemeester Paans: “De verlenging van de crisisnoodopvang vindt plaats onder dezelfde omstandigheden zoals de afgelopen weken met toezicht, begeleiding en beveiliging en met inachtneming van huisregels. De ervaringen leren ons dat het met deze groep vluchtelingen en de buurt goed gaat en daar ben ik blij mee. Ook ben ik trots op iedereen die zich vrijwillig inzet om het verblijf van de groep mogelijk te maken.”

Over de financiële randvoorwaarden is de gemeente via de Veiligheidsregio nog in gesprek met het COA. Het college heeft er vertrouwen in dat hiervoor een acceptabele oplossing gevonden wordt.

Het collegebesluit van dinsdag betekent overigens niet persé dat de groep vluchtelingen op 9 december uit Alblasserdam vertrekt. De gemeente onderzoekt de komende vier weken de mogelijkheid of er voor de huidige groep vluchtelingen noodopvang binnen de regio mogelijk is. Afhankelijk van de beschikbaarheid van meer permanente noodopvang heeft het de voorkeur van het college om de opvang van deze groep vluchtelingen in de regio te laten plaatsvinden. De voormalige school aan de Lelsstraat is voor opvang vanaf 10 december niet meer beschikbaar.

De direct omwonenden en de raad zijn dinsdag per brief geïnformeerd over de tijdelijke verlenging van de opvang.

Beukelmanschool lelsstraat noodopvang vluchtelingen