Beukelmanschool lelsstraat noodopvang vluchtelingenALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam is bereid de groep van 39 vluchtelingen, die op dit moment in de voormalige Beukelmanschool aan de Lelsstraat verblijven, langer op te vangen. 9 december 2015 geldt daarbij als uiterste vertrekdatum. Dat meldt burgemeester Jaap Paans woensdagochtend 4 november in een persgesprek. Alblasserdam kreeg drie weken geleden een verzoek om 35 vluchtelingen voor vier weken op te vangen.

Syriërs
Het college van burgemeester en wethouders ging daar toen mee akkoord en liet het oude schoolgebouw gebruiksklaar maken. Uiteindelijk kwamen er 39 in plaats van 35 vluchtelingen naar het Damdorp. Men had de vier peuters namelijk niet meegeteld bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De groep vluchtelingen bestaat uit Syriërs, Irakezen en een aantal statelozen (mensen bij wie de identiteit niet kan worden vastgesteld, red.)

Uiterste vertrekdatum
De termijn van crisisnoodopvang die op dit moment met het COA is overeengekomen, verstrijkt op woensdag 11 november. Vanuit het COA is nog geen verzoek gekomen om de termijn te verlengen. Omdat de gemeente niet tot het laatste moment wil wachten en er rekening wordt gehouden met een verzoek tot verleningen van de termijn, is besloten om een uiterste vertrekdatum vast te stellen. Alblasserdam is bereid de groep tot uiterlijk 9 december 2015 crisisnoodopvang te bieden in het voormalige schoolgebouw. Daarna wordt het pand vrijgegeven voor toekomstige gebruikers en kan de schietvereniging haar activiteiten op de zolder van de school hervatten.

Voorwaarden
Aan de verlenging verbindt het college wel een aantal voorwaarden. Over deze voorwaarden is Alblasserdam in gesprek met het COA. Het gaat daarbij onder meer over de vergoeding die de gemeente krijgt voor de opvang. In principe is er een bedrag van veertig euro per persoon per dag beschikbaar. De gemeente Alblasserdam geeft aan dat dit bedrag te laag is en dat er meer geld nodig is. Indien het COA en Alblasserdam het niet eens worden over de voorwaarden die Alblasserdam aan de verlenging van de opvang stelt, dan eindigt de crisisnoodopvang volgende week.

Menswaardig
Dat betekent overigens niet per se dat de groep vluchtelingen al op 11 november vertrekt. Burgemeester Paans: “We willen hoe dan ook zorgen voor een menswaardige overdracht naar opvang elders. Mocht dat betekenen dat de groep vluchtelingen iets langer dan 11 november in de Lelsstraat moet blijven om de periode tot aan de nieuwe opvang te overbruggen, dan zal Alblasserdam dat toestaan. We vinden dat er gezocht moet worden naar een permanente oplossing. Die is er niet in Alblasserdam.”

Beukelmanschool lelsstraat noodopvang vluchtelingen