20151011_110957 (Medium)ALBLASSERDAM – Afgelopen maandag heeft de gemeente geconstateerd dat Woonkracht10 zonder onherroepelijke vergunning een aantal bomen heeft gekapt aan de Parallelweg in Alblasserdam, waar voorbereidingen worden getroffen voor de bouw van 28 huurwoningen. De gemeente heeft die dag direct een bouwstop afgekondigd.

Inmiddels is bestuurlijk en ambtelijk overleg gevoerd met Woonkracht10. Op basis daarvan zijn afspraken gemaakt met Woonkracht10 over de herplant van bomen elders in Alblasserdam. De exacte plaats van de herplant wordt nader bepaald.

Dinsdagavond is de gemeenteraadscommissie op de hoogte gebracht door de wethouder. Op basis van de gemaakte afspraken met Woonkracht10 is woensdag besloten om via de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid de maandag opgelegde bouwstop weer op te heffen.

20151011_110957 (Medium)