beukelmanschoolALBLASSERDAM – Burgemeester Jaap Paans, heeft maandag 12 oktober 2015, met steun van de wethouders en fractievoorzitters besloten om vanaf aanstaande woensdag een groep van 20 tot 35 (vooral Syrische) vluchtelingen op te vangen in de oude Ds. Joannes Beukelmanschool aan de Lelsstraat in Alblasserdam. Deze opvang is vooralsnog voor de duur van vier weken, maar kan worden uitgebreid. Dat laten buurtbewoners maandagavond weten.

Overlast
In de school worden bedden neergezet en de mensen worden voorzien van eten en drinken. Verder zijn er voorzieningen op het gebied van sanitair en douchen. Om de overlast in de buurt te beperken worden huisregels afgesproken.

Dordrecht
Momenteel verblijven ruim honderd vluchtelingen in de eerste crisisnoodopvang in Dordrecht. Daar verbleven ze 72 uur; inmiddels is die termijn op verzoek van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) met nog eens 72 uur verlengd, omdat er geen andere opvang beschikbaar is. Omdat deze termijn woensdag 14 oktober om 20.00 uur afloopt en het COA nog geen alternatieve opvang voor deze groep heeft, zoeken de Drechtstedengemeenten naar locaties om de groep de komende vier weken gespreid over de Drechtsteden ‘kleinschalige’ crisisnoodopvang te bieden. Door de gemeente Alblasserdam is besloten om een deel van die groep, naar Alblasserdam te laten komen.

Steentje bijdragen
Burgemeester Jaap Paans motiveert zijn beslissing met: “Gezien de noodsituatie op dit moment heb ik met steun van de wethouders en fractievoorzitters besloten een extra steentje bij te dragen aan de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk. Mensen die ontheemd zijn en huis en haard hebben moeten verlaten door de oorlogssituatie in hun land, verdienen het om met warmte en menswaardig te worden opgevangen. Alblasserdam is een sociaal en betrokken dorp waar inwoners veel voor elkaar over hebben. Wij willen ons sociale hart ook voor anderen in nood laten spreken.”

Vragen
Het college kan zich voorstellen dat inwoners vragen hebben over de tijdelijke noodopvang. Daarom zijn direct omwonenden en andere rechtstreeks betrokkenen inmiddels per brief geïnformeerd en is er tijdens kantooruren een centraal telefoonnummer, 14078, waar zij hun vragen kunnen stellen. Ook kunnen zij de meest actuele informatie op de website van de gemeente vinden.

beukelmanschool