woonkracht10 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Per 1 oktober 2015 wordt het aantal woningwaarderingspunten voor zelfstandige woonruimte op een andere manier berekend. De regering heeft besloten dat de WOZ-waarde van sociale huurwoningen invloed moet krijgen op de huurprijs. Deze maatregel heeft tot gevolg dat een kleine groep huurders van woningcorporatie Woonkracht10 minder huur gaan betalen.

De minister voor Wonen heeft het woningwaarderingsstelsel (WWS) aangepast. Het WWS berekent de waardering van een huurwoning op basis van punten, bijvoorbeeld voor de oppervlakte, aantal kamers en energiezuinigheid. Hoe meer punten, hoe hoger de maximale huur van de woning.

De regering vindt dat de WOZ-waarde van een woning invloed moet krijgen op de huurprijs. Daarom is per 1 oktober ook de WOZ-waarde een onderdeel van de puntentoekenning. De afkorting WOZ staat voor ‘Wet Waardering Onroerende Zaken’. De WOZ-waarde van woningen wordt  geschat door de gemeente en bepaalt voor ongeveer 25% de waardering. Ofwel: een kwart van de WWS-punten wordt door de WOZ-waarde bepaald.

Een klein aantal huurders (159 in totaal) van Woonkracht10 gaat hierdoor vanaf 1 oktober 2015 minder huur betalen. Voor hen geldt dat de maximale huur volgens het nieuwe woningwaarderingstelsel lager is dan de huur die zij nu betalen. Deze huurders krijgen begin oktober van Woonkracht10 een brief met het nieuwe maandbedrag. In tegenstelling tot berichtgeving in de media hoeft de huurder bij Woonkracht10 zelf geen actie te ondernemen. Het lagere maandbedrag gaat per 1 oktober in en wordt automatisch verrekend.

Voor verreweg de meeste huurders van Woonkracht10 verandert er niets per 1 oktober 2015 en blijft de huur hetzelfde. Deze huurders krijgen geen bericht.

woonkracht10 [Desktop Resolutie]