schutsluis alblasserdamALBLASSERDAM – De gemeente Alblasserdam investeert voorlopig geen energie en geld in het plan om bij de Dam in Alblasserdam een nieuwe schutsluis te bouwen. Dat laat wethouder Arjan Kraijo in een memo aan de gemeenteraad weten. Kraijo: “Nu twee essentiële stakeholders zijn afgehaakt kan het college van Alblasserdam niet anders dan concluderen dat op dit moment het draagvlak voor het herstel van de schutsluis in oude luister niet aanwezig is” Volgens voorzitter Marko Stout, van de in 2013 opgerichte Stichting Schutsluis Alblasserdam (SSA) ontbreekt het de wethouder aan visie en daadkracht.

 

Tot zo’n twintig jaar geleden had Alblasserdam een sluis, waarmee het mogelijk was om vanaf de rivier de Noord de Alblas op te varen en vice versa. In 1994 werd besloten om de schutsluis te slopen en de verbinding tussen de beide wateren te verbreken. “Wij vinden het jammer dat de sluis niet meer functioneert. Hiermee gaat een hoop potentie voor Alblasserdam verloren,” vindt Arie den Boer, die als initiatiefnemer van de Stichting Schutsluis Alblasserdam pleit voor de bouw van een nieuwe sluis.

Betere doorstroming
Den Boer zet zich al langer in voor ‘eerherstel’ van de sluis. In maart van dit jaar overhandigde de Alblasserdammer een plan van aanpak voor de restauratie en het herstel van de sluis. “Een schutsluis is niet alleen handig voor recreanten maar heeft ook als voordeel dat de waterkwaliteit verbetert. Er is namelijk meer doorstroming en dat is goed voor de biodiversiteit. Daarnaast ontstaan er kansen voor de horeca en verblijfsrecreatie langs de vaarroute, omdat het voor toeristen aantrekkelijker wordt om via de Alblas een bezoek aan het Werelderfgoed Kinderdijk te brengen,” aldus Den Boer.

Miljoenen
Om de nieuwe sluis te realiseren is een bedrag van enkele miljoenen euro’s nodig. De Stichting Schutsluis Alblasserdam wil dit middels (Europese) subsidies bij elkaar krijgen. Alblasserdammer Jan Wijninga vindt het plan geldverkwisting en startte in 2013 een petitie tegen de herbouw van de sluis. De petitie werd door 58 mensen ondertekend. De kosten voor een nieuwe sluis bedragen volgens hem tien à twaalf miljoen euro. De stichting zelf schat in dat het ongeveer de helft van dat bedrag gaat kosten.

Haalbaarheidsonderzoek
De gemeente Alblasserdam heeft het plan van de SSA inmiddels besproken met twee essentiële partijen die zouden moeten meewerken. Dit zijn het Waterschap Rivierenland en de provincie Zuid-Holland. Beide partijen zien volgens de wethouder echter niets in een eventueel haalbaarheidsonderzoek naar het herbouwen van de sluis.

Niet haalbaar
“Samengevat wordt gesteld dat het plan om de schutsluis in oude glorie te herstellen niet haalbaar is vanuit oogpunt van waterveiligheid, kosten/baten en maatschappelijk belang en heeft het Waterschap aangegeven geen verdere kosten aan voorbereiding te willen maken. De provincie heeft na ambtelijk en bestuurlijk overleg geantwoord dat het vanuit het oogpunt van waterkwaliteit niet nodig en wenselijk is de sluis opnieuw open te stellen. De sluis/de kering ligt er vanuit dat oogpunt prima bij en hoeft niet open. Het (water)belang van de Provincie bij een eventuele openstelling is nihil. Als gevolg daarvan geeft de Provincie aan dat er geen medewerking verleend zal worden aan een haalbaarheidsonderzoek,” zo schrijft wethouder Arjan Kraijo in de raadsmemo.

Geen geld en energie
Kraijo vervolgt: “Het college heeft burgerparticipatie hoog in het vaandel staan. Echter nu twee essentiële stakeholders zijn afgehaakt kan het college van Alblasserdam niet anders dan concluderen dat op dit moment het draagvlak voor het herstel van de schutsluis in oude luister niet aanwezig is. Wij hebben dan ook besloten om voorlopig geen verdere energie en geld te steken in het verder vormgeven van het initiatief.”

Gebrek aan visie
Volgens Marko Stout, voorzitter van de Stichting Schutsluis Alblasserdam, is de conclusie die de wethouder trekt onjuist. “Dat het Waterschap niet wil meewerken is niet waar. Zij willen onder voorwaarden wel meewerken. Deze voorwaarden hadden wij al ingecalculeerd en zitten al in de stichtingskosten. De provincie waren we nog aan het polsen. Het is vooralsnog gewoon onwil van de wethouder. Het ontbreekt de wethouder aan visie en daadkracht. Niet meewerken aan de schutsluis betekent namelijk een rem op de centrumvisie,” stelt Stout.

Vergadering
De leden van de SSA komen volgende week bij elkaar om te zien welke andere mogelijkheden er zijn om sluis alsnog te realiseren.

Waterkwaliteit
De wethouder laat weten nog wel in contact te blijven met het Waterschap over het uitbaggeren van de Alblas, ten behoeve van de verbetering van de waterkwaliteit.

schutsluis alblasserdam