alblasserdamALBLASSERDAM – Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam onderzoekt de mogelijkheid om zo’n zeventig vluchtelingen op te vangen in het Damdorp. Dat laat de gemeente woensdag 9 september 2015 in een persbericht weten. “Een groot aantal mensen is op drift in de wereld. Ook is er een toestroom naar Europa van ontheemde mensen. Nederland zal daarin een rol nemen en daarbinnen wil Alblasserdam ook haar bijdrage leveren,” stelt een woordvoerster van de gemeente.

Extra plekken
Deze week heeft het college over het vluchtelingenvraagstuk gesproken. De eerste stap die wordt gezet is een gesprek met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om te zien welke mogelijkheden er zijn voor een kleinschalige opvang in het dorp. “Het college denkt aan de mogelijkheid voor een verdubbeling van het aantal mensen met een status dat wordt opgevangen. Dat zou rond de 35 extra plekken betekenen,” aldus de gemeentewoordvoerster.

Gecoördineerd
Het is de bedoeling dat de opvang gecoördineerd wordt aangepakt. De gemeente is daarom in gesprek met kerken, instellingen en maatschappelijke organisaties. Ook de gemeenteraad is inmiddels geïnformeerd over de plannen van het college. Volgens de zegsvrouw is er in de raad een ‘breed draagvlak’ voor het idee.

Contact
Wethouder Dorien Zandvliet neemt op korte termijn contact op met het COA. Daarnaast wordt er contact gezocht met gemeenten in de regio om te verkennen hoe de gemeenten elkaar kunnen versterken.

alblasserdam