baggeren (Medium)ALBLASSERDAM – Waterschap Rivierenland start medio september 2015 met het voorbereiden van het baggeren van de Hoge Boezem Nederwaard in Kinderdijk en Alblasserdam. Onderzoeken hebben uitgewezen dat de waterbodem van de Hoge Boezem is verontreinigd met onder andere zink. Dit is volgens Rivierenland nadelig voor de flora en fauna. De vervuiling zou verder door kunnen dringen in de voedselketen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk in maart 2016 gereed.

Aannemersbedrijf Van der Lee uit Bruchem gaat de werkzaamheden uitvoeren. Het baggerproject is één van de maatregelen uit het N2000-beheerplan en wordt gesubsidieerd door de provincie Zuid-Holland.

Baggeren
“Door een deel van de waterbodem te verwijderen en aansluitend af te dekken met schoon materiaal, verbetert de ecologische waarde in dit Natura2000-gebied,” aldus een woordvoerster van Rivierenland. De zegsvrouw vervolgt: “Hierdoor zal het leefgebied en het voedselaanbod verbeteren van enkele zeldzame vogels zoals de Zwarte stern. Een andere reden voor het baggeren is het realiseren van voldoende waterdiepte waardoor de waterkwaliteit ook verbeterd.”

Nieuwe sloot
Naast het baggeren wordt ook een nieuwe sloot gegraven van circa zes meter breed, evenwijdig aan de Molenkade. Hierdoor kan het water beter doorstromen en ook dit is weer gunstig voor de waterkwaliteit en de flora en fauna.

Vrachtwagens op de dijk
Gedurende de baggerwerkzaamheden rijden vrachtwagens een aantal keer per dag  van de Molenkade in Alblasserdam over de West-Kinderdijk tot de afslag ter hoogte van het Zwarte Paard om de bagger naar het terrein van Mercon (Kloos) te brengen. Daar vandaan wordt de bagger per schip afgevoerd naar een verwerkingslocatie. Op de dijk zullen waar nodig tijdens de spits verkeersregelaars worden ingezet. Het doorgaande verkeer wordt echter niet gestremd.

baggeren (Medium)