JamaarikALBLASSERDAM – Stichting Jamaarik uit Alblasserdam bestaat 1 oktober 2015 een jaar. Dat wordt op woensdag 30 september van 18.30 uur tot 20.00 uur groots gevierd in de gymzaal aan de Weverstraat in Alblasserdam. Ook belangstellenden, waaronder mensen van de gemeente, zijn daarbij aanwezig.

Ouders
Veel kinderen in de basisschoolleeftijd hebben het afgelopen jaar genoten van de verschillende sportoefeningen en spelletjes op basis van karate. De ouders bleven tijdens de lessen aanwezig op het balkon alwaar voor hen koffie en thee klaar stond. Eens per maand werden de ouders uitgenodigd om mee te doen en samen met de kinderen op een leuke en plezierige manier de oefeningen te doen.

Faalangst
Het gaat om kinderen die kampen met (faal)angst, weinig zelfvertrouwen hebben, zich moeilijk kunnen concentreren, niet goed kunnen bewegen en daardoor moeilijk deel kunnen nemen aan een reguliere sportvereniging. Kortom, de stichting probeert de kinderen hun kracht te laten ontdekken en deze op een goede manier te gebruiken.

Vrijwilligers
Stichting Jamaarik wordt gedragen door zeer betrokken vrijwilligers die ieder een plek hebben in de organisatie zoals in het lesgeven, de bestuurlijke en ondersteunende taken. Zonder hen zou de stichting niet zijn zoals hij nu is.

Zie voor meer informatie www.jamaarik.nl.

Jamaarik