file noordtunnel [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Uit luchtmetingen en berekeningen blijkt dat in Alblasserdam de luchtkwaliteit maar net voldoet aan de wettelijke normen. De verbetering van de luchtkwaliteit houdt echter niet op bij het halen van de normen; vanuit gezondheidsoogpunt is het een blijvende verantwoordelijkheid van de gemeente. Om de luchtkwaliteit in Alblasserdam te verbeteren is een werkgroep Luchtkwaliteit opgericht, die bestaat uit een aantal leden van de gemeenteraad.

De werkgroep wordt voorgezeten door wethouder Arjan Kraijo en ondersteund door deskundigen van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) en de Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR).

Innovatieve oplossingen
De werkgroep heeft als belangrijkste doel het probleem rond de luchtkwaliteit in Alblasserdam in kaart te brengen, de oorzaken van de verontreiniging te achterhalen en vervolgens – waar mogelijk innovatieve – oplossingen te vinden voor de problemen. Inmiddels heeft de werkgroep gesproken met de specialisten van OZHZ en DCMR om inzicht te krijgen in het probleem van luchtkwaliteit en de effecten daarvan op de inwoners van Alblasserdam.

Oorzaken
Wethouder Kraijo: “Luchtkwaliteit treft ons allemaal. Het is goed dat de raad van Alblasserdam besloten heeft om dit probleem gezamenlijk op te pakken en te werken aan een set maatregelen om de luchtkwaliteit in Alblasserdam te verbeteren. De eerste stappen zijn gezet met het goed in beeld krijgen van het probleem en de oorzaken.”

Verslag
Tijdens de zoektocht naar haalbare innovatieve maatregelen zal de werkgroep inwoners en andere belanghebbenden betrekken bij voorgestelde maatregelen. Ook zal de werkgroep regelmatig verslag doen van zijn bevindingen en activiteiten.

file noordtunnel [Desktop Resolutie]