ALBLASSERDAM – De luchtkwaliteit in de Drechtsteden valt nét binnen de landelijke norm. Dat geldt voor fijnstof en voor stikstofdioxide. Dit blijkt uit de landelijke monitoringsrapportage van het Rijk. Toch blijven de Drechtsteden inzetten op de verbetering van luchtkwaliteit en neemt daarvoor een aantal maatregelen. Één van de ideeën is om bij de Noordtunnel bij Alblasserdam een ‘smogstofzuiger’ en extra beplanting te plaatsen.

Uitvinder en ontwerper van de smogstofzuiger is Daan Roosegaarde. Zijn uitvinding werkt met magnetisch geladen koperen spoelen die de vervuiling naar de grond trekken. De uitvinding heeft zijn effectiviteit bewezen in een 24 vierkante meter grote kamer. Het is de bedoeling dat ook grotere ruimtes op korte termijn schoongemaakt kunnen worden. De Drechtsteden willen daar, indien mogelijk, gebruik van gaan maken.

Andere maatregelen die de Drechtsteden nemen zijn onder meer: extra geld beschikbaar stellen voor nog meer oplaadpalen voor elektrische auto’s bij bedrijven. Een aantal communicatieacties zoals: “Brug open? Motor af”. Ook wil men proberen het gebruik van vervuilende scooters terug te dringen. Voor bedrijven ligt de nadruk op maatregelen om energie te besparen en op duurzame energieopwekking. Tot slot wordt gekeken naar hoe het verkeer op de A15 beter kan doorstromen.