IMG_7596 (Medium)ALBLASSERDAM – Dinsdagavond 14 juli is er in de Burgerzaal van het gemeentehuis in Alblasserdam een inspraakavond over de herontwikkeling van het Bochanenterrein. Iedereen is vanaf 19.30 uur welkom om mee te komen denken en praten. Het is de bedoeling dat er op het terrein tussen de Plantageweg, Cornelis Smitstraat, Van der Leestraat en Kerkstraat een supermarkt (Dirk) en appartementen gebouwd worden.

Het voorontwerp van het bestemmingsplan herontwikkeling Bochanenterrein ligt tot en met 31 juli voor inspraak ter inzage in het gemeentehuis en is ook te vinden op de website van de gemeente. Tijdens de inspraakavond geven wethouder Arjan Kraijo en projectontwikkelaar Jan Bouter van projectontwikkelaar Bogor uitleg over de plannen aan de hand van een maquette en tekeningen. Bezoekers kunnen vragen stellen en eventueel schriftelijk reageren op de plannen.

Inspraakprocedure
Wie niet naar de inspraakavond komt, maar wel wil reageren, kan dit doen door een brief te schrijven aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 2, 2950 AA Alblasserdam. De reactie kan ook mondeling ingediend worden. Het is wel nodig om hiervoor via het telefoonnummer 14078 een afspraak te maken voor 24 juli.

Het voorontwerp bestemmingsplan is tijdens de openingsuren van het gemeentehuis in te zien.

IMG_7596 (Medium)