Fietsers-op-de-dijk-in-Alblasserdam-bij-ondergaande-zonALBLASSERDAM – Deze week start de aannemer met de voorbereidende werkzaamheden voor een vrijliggend fietspad van Alblasserdam naar Papendrecht. Het fietspad is onderdeel van de snelfietsroute Beneden Merwederoute, die met subsidie van de provincie wordt aangelegd om forenzen te stimuleren op de fiets naar hun werk te gaan om zo de files te beperken.

De snelfietsroute is tot stand gekomen door Fiets filevrij, een initiatief van regionale overheden, fietsersbond en het ministerie van Infra en Milieu. Door het aanleggen van een vrijliggend tweezijdig fietspad vanaf de Helling – Staalindustrieweg langs de Hoogendijk naar de Burgemeester Keijzerweg kunnen fietsers  – ook scholieren – gescheiden van het overige (vracht)verkeer veiliger van en naar Alblasserdam fietsen.

De voorbereidende werkzaamheden bestaan uit het voorbelasten van de grond ter hoogte van de Van Hennaertweg waarna de grond enkele weken moet zetten. Daarna wordt het fietspad geasfalteerd. Het is de bedoeling dat het in oktober dit jaar wordt opgeleverd.

Scholieren-fietsen-fietsers-donker-verlichting-fietsverlichting