woudaap - IMG_3604 (Medium)KINDERDIJK – Leden van de Natuur- en Vogelwacht ‘de Alblasserwaard’ hebben afgelopen zaterdagochtend vroeg een woudaap waargenomen bij de Hoge Boezem van de Nederwaard in Kinderdijk. De vogelaars ontdekten de vogel tijdens het tellen van broedvogels in het gebied. Dat tellen gebeurt jaarlijks ongeveer negen keer tussen eind maart en eind juni. De woudaap is met een lengte van 33-38 cm (snavelpunt tot staartpunt) de kleinste reigersoort van Europa, nauwelijks zo groot als een meerkoet.
Hond
Door het kleine formaat en de teruggetrokken leefwijze (klautert liever als een ‘aap’ een stuk door het riet dan een eind te vliegen) is de soort behoorlijk lastig waar te nemen. De roep van de vogel valt daarentegen, voor wie het geluid kent, wel behoorlijk op. Het klinkt ongeveer als een in de verte blaffende hond. De vogelaars ontdekten het beest dan ook door het geluid. Later is de vogel ook gezien.

Bijzonder
De vogelaars vertellen: “Als de vogel gaat foerageren (eten) gaat die namelijk naar de rand van het riet om daar te jagen op vis, amfibieën en insecten. En dan heb je kans de woudaap ook visueel waar te nemen. Het is behoorlijk bijzonder te noemen dat de woudaap in Kinderdijk gesignaleerd is. De laatste waarneming dateert alweer uit 2006.”

Eerste foto
Het is de eerste keer ooit dat de woudaap in de Alblasserwaard op de foto is vastgelegd. Dit werd gedaan door Jacob Molenaar.

Vroeger
De leden van de Natuur- en Vogelwacht vertellen: “De ‘oude garde’ onder de vogelaars weet nog wel dat de woudaap veel algemener was. Dat was een jaar of vijftig geleden. Maar door onder meer de sterke achteruitgang van de kwaliteit van de Nederlandse moerassen, verdween de soort bijna uit Nederland. Tegenwoordig worden er in heel Nederland nog hooguit twintig territoria (roepende mannetjes) geteld.”

Foto’s: Jacob Molenaar.

woudaap - IMG_3604 (Medium)

woudaap - IMG_3575 (Medium) woudaap - IMG_3611 (Medium)