reddingsbrigadeALBLASSERDAM – De Alblasserdamse Reddingsbrigade (ARB) wordt opgeheven, tenzij er minimaal zes mensen zijn die instructeur bij de club willen worden. Dat bleek afgelopen week tijdens de Algemene Ledenvergadering van de 58-jarige vereniging. “De ARB staat er financieel goed voor en heeft voldoende leden, maar heeft structureel te maken met onvoldoende gekwalificeerd kader. Als deze situatie voortduurt dan ziet het bestuur zich genoodzaakt om de vereniging op te heffen. Het bestuur kan op deze manier geen uitvoering meer geven aan de doelen waarvoor de brigade in 1957 is opgericht,” laat de Michael van der Plaat namens de reddingsbrigade weten.

Vrijwilligers
Om opheffing te voorkomen moeten minimaal zes nieuwe vrijwilligers elke week als instructeur langs het bad staan. “Deze vrijwilligers krijgen de kans om op kosten van de club hun instructeurs- en EHBO-diploma te halen en andere relevante cursussen te volgen. Daarnaast krijgen zij de actieve steun van het bestuur, dat bestaat uit mensen met ruime ervaring in het opleiden van instructeurs zwemmend redden. Ten slotte zijn twee vrijwilligers nodig om de nodige administratieve taken te verrichten,” aldus Van der Plaat.

Vrijwilligerswerk
Het is volgens Van der Plaat al jarenlang moeilijk voor de ARB om voldoende nieuw kader te vinden dat zich blijvend bindt aan de club. Hij vertelt: “Circa tweederde van de leden is jonger dan zestien jaar en neemt afscheid van de vereniging zodra de reguliere diploma’s zijn behaald. Het enthousiasme onder de jonge leden blijft echter groot. Dat is onder meer te zien aan een petitie die de jonge leden indienden tijdens de ledenvergadering. Zij willen graag bijdragen aan de zwemopleiding, maar hebben hier wel de juiste begeleiding bij nodig. Helaas hebben eerdere oproepen, vooral onder de ouders, weinig respons opgeleverd.”

Verdrinkingsdood
De Alblasserdamse Reddingsbrigade is 16 oktober 1957 opgericht en aangesloten bij Reddingsbrigades Nederland. Het belangrijkste doel is het bestrijden van de verdrinkingsdood. Dat doet de ARB door kinderen te leren hoe zij zichzelf kunnen redden, te leren hoe zij anderen kunnen redden en aan te leren hoe zij anderen kunnen leren mensen te redden. In ons waterrijke land raken jaarlijks naar schatting 5.000 mensen ongewild te water en dit leidt in tientallen gevallen tot overlijden.

Beslissing
1 juli 2015 zal in een nieuwe ledenvergadering worden bezien of voldoende nieuw kader is gevonden om de ARB te redden. Indien dit niet het geval is zal zo nodig het voorstel ter opheffing in stemming worden gebracht. Wilt u zich inzetten voor het behoud van de ARB en het voorkomen van de verdrinkingsdood in een waterrijke regio? Meld u zich dan via: info@rbalblasserdam.nl ter attentie van secretaris Jort van Wijk.

reddingsbrigade