e nose met schip [Desktop Resolutie]REGIO – De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid plaatst in de loop van 2015 tientallen elektronische neuzen in de regio. “Hoewel er geen ‘neus’ in Alblasserdam wordt geplaatst, heeft het dorp er toch voordeel van,” weet Laurie Dool van de OZHZ. Dool vervolgt: “Met de plaatsing van deze e-noses ontstaat een logische verbinding tussen de bestaande ‘e-nose’-netwerken in Brabant en het Rijnmondgebied en wordt de effectiviteit van het gehele netwerk vergroot.” Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt 190.000 euro uit voor de plaatsing van de ruim dertig neuzen.

De elektronische neuzen moeten er voor zorgen dat de veiligheid en gezondheid van de inwoners van Zuidwest Nederland toeneemt. Dool vertelt: “De e-noses leveren een bijdrage aan de veiligheid en gezondheid, omdat veroorzakers van hinderlijke, gevaarlijke en/of ongezonde stoffen in de lucht makkelijker kunnen worden opgespoord en bij incidenten sneller kan worden ingegrepen. “

Neuzen
Een elektronische neus (of: e-nose) is een relatief eenvoudig instrument dat veranderingen in de luchtkwaliteit signaleert en registreert. Het instrument is vrij klein en wordt op vaste plekken in het landschap bevestigd. Door meerdere e-noses in een gebied op een slimme manier (rekening houdend met de locatie van bedrijven en de meest voorkomende windrichting) ten opzichte van elkaar te positioneren is de werking ervan het meest effectief. Zo kunnen hinderbronnen -zoals een ontgassend schip of een bedrijf dat vluchtige stoffen uitstoot en/of geuroverlast veroorzaakt- makkelijker worden gevonden. Ook ontstaat door de inzet van e-noses een beter beeld van de omgeving met betrekking tot geurbronnen.

Versterking netwerk
Van de circa 30 e-noses, komt het grootste deel in Zuid-Holland Zuid en dan met name in  de Hoeksche Waard en de Drechtsteden. In  Noord-Brabant worden het bestaande e-nosenetwerk Moerdijk uitgebreid met een aantal e-noses in de woonkernen rond het industrieterrein. In de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden komen ook enkele e-noses zodat het netwerk ook oostwaarts versterkt wordt. Deze worden onder andere betaald door OZHZ. Ook gemeenten waar geen e-nose staat profiteren straks van de preventieve werking ervan.

Mobiele neus
Naast de vaste e-noses komt er een mobiele neus die flexibel ingezet kan worden bij geurklachtengolven of incidenten. De e-noses worden in het komende half jaar geïnstalleerd. De officiële opening van het netwerk vindt rondom de zomer plaats.

Uitleg bij afbeelding met kaart: De bestaande e-nosenetwerken zijn met groen aangegeven, met de toevoeging van de blauw aangegeven e-noses (die gefinancierd worden met de safety deal) wordt een verbinding gelegd die het gehele netwerk versterkt.

Uitleg bij afbeelding met kaart: De bestaande e-nosenetwerken zijn met groen aangegeven, met de toevoeging van de blauw aangegeven e-noses (die gefinancierd worden met de safety deal) wordt een verbinding gelegd die het gehele netwerk versterkt.

e nose met schip [Desktop Resolutie]