20150507_153442 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De SGP heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de nieuwe oversteekplaats bij de Van Eesterensingel en over de oversteekplaats op de Dam. Tijdens de reconstructie van het Wilgenplein bij het Makado is het zebrapad verwijderd en vervangen voor een plateau. Sindsdien hebben overstekende voetgangers en fietsers bij de Van Eesterensingel geen voorrang meer. Volgens de SGP is de kans op ongevallen groot geworden, omdat inwoners anders gewend waren. “Daarnaast wordt deze oversteekplaats niet (goed) aangekondigd of gesignaleerd middels verkeersborden,” stelt SGP’er Jaco Brand.

Zebrapad terug
Hij wil van de wethouder weten of de huidige situatie wel aan de wet- en regelgeving voldoet. Verder is hij benieuwd of verkeerswethouder Peter Verheij ook van mening dat de huidige situatie achteraf gezien ongewenst is en de kans op ongevallen is toegenomen. Tot slot vraagt Brand of Verheij op korte termijn bereid is de situatie te verbeteren door bijvoorbeeld het zebrapad weer terug te brengen.

Dam
In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor de oversteekplaats op de Dam. De SGP schrijft: “Een andere onduidelijke en onveilige situatie die de SGP-fractie aan de orde wilt stellen is de oversteekplaats Dam – Zuiderstek – Polderstraat. Ter plaatse is een zebrapad aangebracht waarbij ook middels een verkeersbord wordt aangegeven dat hier ook fietser met voorrang mogen oversteken. Echter is dit bord alleen vanaf de Dam (Rabobank) te zien en ontbreekt een dergelijk bord vanaf de zijde ‘Het Wapen’. Deze situatie is in basis al vreemd daar overstekende fietsers vanaf de Dam hier geen gebruik van kunnen maken daar ze anders een klein gedeelte tegen het verkeer in moeten om de Polderstraat te bereiken. Fietsers die nu Alblasserdam inkomen steken, omwille van het ontbreken van een verkeersbord of anderszins, schuin de weg over. Dit is een zeer onveilige situatie!”

Maatregelen
De SGP vraagt of de wethouder de situatie binnenkort wil verduidelijken door verkeersborden aan te passen. Daarnaast wordt gevraagd welke andere maatregelen er genomen kunnen worden om de oversteekplaats veiliger te maken.

Wethouder Verheij komt op korte termijn met schriftelijke antwoorden.

20150507_153442 [Desktop Resolutie]

Oversteekplaats Van Eesterensingel (Medium)