CEUh8W1WoAAiIKKKINDERDIJK – Het schip dat zaterdag 9 mei 2015 te water gelaten wordt bij IHC in Kinderdijk, gaat vanwege de hoge waterstand een uur later te water. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sleephopperzuiger rond 09.15 uur het water in zou glijden. Dat wordt nu ongeveer 10.15 uur / 10.30 uur. Voorafgaand aan de openbare tewaterlating zal er een doopplechtigheid plaatsvinden.

Publiek
Publiek is 9 mei van harte welkom om het spektakel vanaf het IHC-terrein aan de Smitweg te aanschouwen. Aangeraden wordt om rond 10.00 uur aanwezig te zijn bij de ingang van IHC. Daarvandaan wordt het publiek doorverwezen naar de scheepsbouwhal.

Zuid-Afrika
Het schip wordt gebouwd in opdracht van Transnet National Ports Authority (TNPA) uit Zuid-Afrika. Het is de bedoeling dat de sleephopperzuiger in Sliedrecht wordt afgebouwd en begin 2016 vertrekt naar Durban; de thuishaven van TNPA in Zuid-Afrika.

Waterbus
Tijdens de tewaterlating is de vaarweg tijdelijk gestremd. Hierdoor zal een aantal afvaarten van de Waterbus vervallen. Meer informatie daarover is te vinden op www.waterbus.nl.

CEUh8W1WoAAiIKK