Wilgenplein makado AlblasserdamALBLASSERDAM – Bevrijdingsdag wordt dinsdag 5 mei 2015 in Alblasserdam gevierd met het ontsteken van het bevrijdingsvuur. Het vuur wordt rond 11.00 uur op het Raadhuisplein ontstoken door burgemeester Jan Heijkoop. Aansluitend zal het gerenoveerde Wilgenplein bij winkelcentrum Makado feestelijk worden geopend. De rest van de middag zijn er tal van activiteiten rondom het winkelcentrum.

Bevrijdingsvuur
Jaarlijks wordt op 5 mei in Wageningen om 0.00 uur het bevrijdingsvuur ontstoken dat vervolgens door loopgroepen in estafette met fakkels over het land wordt verspreid. Eén keer in de vijf jaar haalt Atletiekvereniging Alblasserdam een fakkel op voor Alblasserdam. Ook dit jaar brengen de atleten in estafettevorm het vuur naar ons dorp om het ‘s morgens te overhandigen aan waarnemend burgemeester Jan Heijkoop. Hij houdt om 11.00 uur een toespraak waarna hij het bevrijdingsvuur ontsteekt op het bordes van het gemeentehuis.

Opening Wilgenplein
Vervolgens is er onder begeleiding van Soli Deo Gloria een optocht door het Makado winkelcentrum naar het Wilgenplein. Om 12.00 uur opent wethouder Peter Verheij (buitenruimte) dit plein feestelijk samen met de voorzitter van de winkeliersvereniging Makado, de heer Arie Bakker. Het plein is de afgelopen maanden heringericht. Dat was sinds 1972 niet meer gedaan.

Parkeervakken
In nauw overleg met omwonenden, winkeliers en andere belanghebbenden is een ontwerp gemaakt met bredere parkeervakken, meer groen en een duidelijke scheiding tussen snel en langzaam verkeer. De nieuwe inrichting moet uitnodigen om op het plein te verblijven en zou meer mogelijkheden moeten bieden voor het organiseren van activiteiten. De winkeliersvereniging maakt hier op 5 mei direct gebruik van door het organiseren van activiteiten voor jong en oud gedurende de gehele middag.

Programma Bevrijdingsdag

10.30 uur Verzamelen bij oorlogsmonument in de Polderstraat, van daaruit vertrek naar Raadhuisplein onder begeleiding van Soli Deo Gloria en atleten van de Atletiekvereniging Alblasserdam
11.00 uur Toespraak burgemeester Jan Heijkoop en ontsteken bevrijdingsvuur
11.30 uur Optocht onder begeleiding van Soli Deo Gloria door winkelcentrum Makado naar Wilgenplein
12.00 uur Feestelijke opening Wilgenplein door wethouder Peter Verheij en voorzitter Arie Bakker van winkeliersvereniging Makado
12.15 uur – 16.00 uur Festiviteiten op Wilgenplein door winkeliersvereniging

 

wilgenplein

Wilgenplein makado Alblasserdam