IMG_6336 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Vier Alblasserdammers hebben vrijdag 24 april 2015, uit handen van burgemeester Jan Heijkoop een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden benoemd de heer J. Tuijtel, mevrouw H.W. Boerman-den Otter en de heer W. van Weijen. De heer H. Bravenboer werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Alle decorandi zijn gekwalificeerd als ‘iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd’.

 

 

De heer J. Tuijtel (62) is sinds 1984 als vrijwilliger actief bij verschillende activiteiten van de Nederlands Hervormde Gemeente Alblasserdam, Ontmoetingskerk. Het gaat dan om onder meer bezoekwerk en werk als ouderling en leider van bijbelkringen. In 1994 was hij initiatiefnemer van de commissie Vorming en Toerusting waar hij nu nog lid van is. Verder is hij voorganger in speciale vieringen, koster bij toerbeurt, lid van de liturgiecommissie en theologisch publicist. Ook draagt hij zorg voor opnamen van diensten ten behoeve van internet, kerktelefoon en cd’s.

De heer J. Tuijtel (62) is sinds 1984 als vrijwilliger actief bij verschillende activiteiten van de Nederlands Hervormde Gemeente Alblasserdam, Ontmoetingskerk. Het gaat dan om onder meer bezoekwerk en werk als ouderling en leider van bijbelkringen. In 1994 was hij initiatiefnemer van de commissie Vorming en Toerusting waar hij nu nog lid van is. Verder is hij voorganger in speciale vieringen, koster bij toerbeurt, lid van de liturgiecommissie en theologisch publicist. Ook draagt hij zorg voor opnamen van diensten ten behoeve van internet, kerktelefoon en cd’s.

 

Mevrouw H.W. Boerman-den Otter (52) is sinds 1987 als vrijwilliger werkzaam bij de Bethlehemkerk in Papendrecht. Zij fungeert als kerkrentmeester, penningmeester, beheerder van en horecavrijwilliger bij het kerkelijke zalencomplex De Palm en zij werkt mee aan het tweewekelijkse kerkblad. Tevens is zij lid van de jeugdraad en van de kompasclub. Daarnaast verricht zij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en zorgt zij voor de aankleding van de kerk tijdens feestdagen.

Mevrouw H.W. Boerman-den Otter (52) is sinds 1987 als vrijwilliger werkzaam bij de Bethlehemkerk in Papendrecht. Zij fungeert als kerkrentmeester, penningmeester, beheerder van en horecavrijwilliger bij het kerkelijke zalencomplex De Palm en zij werkt mee aan het tweewekelijkse kerkblad. Tevens is zij lid van de jeugdraad en van de kompasclub. Daarnaast verricht zij schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden en zorgt zij voor de aankleding van de kerk tijdens feestdagen.

 

De heer W. van Weijen (78) is sinds 1953 vrijwilliger bij de Christelijke Korfbal Bond – nu onderdeel van het Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) – als onder andere scheidsrechter op regionaal en landelijk niveau. Ook heeft hij nieuwe scheidsrechters opgeleid en weerbaarheidstrainingen gegeven. Daarnaast was hij mede-oprichter van de korfbalvereniging CKC Kinderdijk en zet hij zich nu nog in voor deze vereniging. Verder is hij in de periode 1997-2008 actief geweest in het onderwijsveld om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische studie en ze praktijklessen techniek te geven. Tevens is de heer Van Weijen nu vrijwilliger bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

De heer W. van Weijen (78) is sinds 1953 vrijwilliger bij de Christelijke Korfbal Bond – nu onderdeel van het Koninklijke Nederlands Korfbal Verbond (KNKV) – als onder andere scheidsrechter op regionaal en landelijk niveau. Ook heeft hij nieuwe scheidsrechters opgeleid en weerbaarheidstrainingen gegeven. Daarnaast was hij mede-oprichter van de korfbalvereniging CKC Kinderdijk en zet hij zich nu nog in voor deze vereniging. Verder is hij in de periode 1997-2008 actief geweest in het onderwijsveld om leerlingen te enthousiasmeren voor een technische studie en ze praktijklessen techniek te geven. Tevens is de heer Van Weijen nu vrijwilliger bij de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk.

De heer H. Bravenboer (74) wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was tot 1999 werkzaam als directeur bij Fenedex, een vereniging ter bevordering van de Nederlandse export. Hij was daar ook docent en cursusleider. Daarnaast is hij medeoprichter van het landelijk Platform van deelnemersraden waarbij ook raden van de grootste Nederlandse pensioenfondsen zijn aangesloten. Doel van het platform is een krachtige medezeggenschap van werknemers en gepensioneerden in de pensioenfondsen. Ook is de heer Bravenboer vicevoorzitter geweest van de deelnemersraad van PME, het pensioenfonds van de Metalelektro.

De heer H. Bravenboer (74) wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was tot 1999 werkzaam als directeur bij Fenedex, een vereniging ter bevordering van de Nederlandse export. Hij was daar ook docent en cursusleider. Daarnaast is hij medeoprichter van het landelijk Platform van deelnemersraden waarbij ook raden van de grootste Nederlandse pensioenfondsen zijn aangesloten. Doel van het platform is een krachtige medezeggenschap van werknemers en gepensioneerden in de pensioenfondsen. Ook is de heer Bravenboer vicevoorzitter geweest van de deelnemersraad van PME, het pensioenfonds van de Metalelektro.

 

 

 

IMG_6259 [Desktop Resolutie] IMG_6264 [Desktop Resolutie] IMG_6301 [Desktop Resolutie] IMG_6336 [Desktop Resolutie]