munten euro geld muntstukkenALBLASSERDAM – Met een positief saldo van € 328.000 sluit de gemeente Alblasserdam 2014 financieel gezond af. Dat blijkt uit de Jaarrekening 2014, die het college van B&W donderdag 23 april 2015 aan de gemeenteraad heeft aangeboden. De meevaller is volgens de gemeente enerzijds het gevolg van een aantal (eenmalige) voordelen. “Zo profiteert de gemeente van een hogere uitkering vanuit het Rijk en lagere uitgaven voor de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Anderzijds is dit het resultaat van het solide en duurzame financiële beleid van het college,” aldus een woordvoerster van de gemeente Alblasserdam.

Financieel resultaat
Het college stelt voor van deze meevaller uit 2014 een bedrag van € 279.800 te gebruiken voor de veranderingen in de zorg, welzijn en jeugd, om geluidsproblematiek op bedrijventerreinen duurzaam het hoofd te kunnen bieden en voor de voorbereiding van projecten van de centrumontwikkeling, zoals Scheldeplein en Lammetjeswiel. Het restant van het positieve saldo € 48.200 wordt ingezet om de financiële positie van de gemeente te versterken. De jaarrekening 2014 laat zien dat de gemeente ruim voldoende financiële middelen heeft om de risico’s op te kunnen vangen.

Veel bereikt
Een terugblik op 2014 laat zien dat veel is bereikt. Zo is er gewerkt aan de voorbereiding op nieuwe taken in het sociale domein, is het nieuwe zwembad gebouwd en het beheer en de exploitatie overgedragen aan de Beheer Stichting Sport Alblasserdam (BSSA). In dit project heeft de gemeente nauw samengewerkt met zwem- en poloclub Wiekslag, de Alblasserdamse reddingsbrigade en Sportcentrum Blokweer. In nauw overleg met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners is voor een groot aantal projecten de voorbereiding afgerond en/of is gestart met de uitvoering. Dit betreft: Dijklint, Wilgenplein, Vinkenwaard Noord, Van Eesterensingel, Plantage, renovatie begraafplaats (uitvoering start in 2015) en de plaatsing van ondergrondse containers.

Blij
Wethouder Peter Verheij: “Ik ben blij dat we de doelen uit de Samenlevingsagenda 2014 hebben gehaald en tegelijkertijd het solide financiële beleid konden voortzetten.”

geld money euro's