IMG_3528 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – In mei en juni van dit jaar wordt in Alblasserdam op het Raadhuisplein en in Landvast een overzichtstentoonstelling georganiseerd van de werken van het kunstenaarsechtpaar Roel en Marry Teeuwen. Roel werd 31 augustus zeventig jaar en zijn vrouw wordt 1 mei ook zeventig. Een speciaal daarvoor opgericht comité, het Comité Teeuwen 70, wil deze mijlpaal niet ongemerkt voorbij laten gaan en organiseert daarom een overzichtstentoonstelling.

Daarnaast wordt er een oeuvrecatalogus uitgebracht. Marry Teeuwen maakt ter gelegenheid van de expositie een beeld, dat op het Raadhuisplein geplaatst zal worden. Een miniatuurversie van dit beeld wordt in een beperkte oplage te koop aangeboden.

Opening
Op 9 mei aanstaande opent de Commissaris van de Koning, Jaap Smit, in bijzijn van wethouder Dorien Zandvliet en het comité CT70 de tentoonstelling. Vervolgens kunnen alle inwoners van Alblasserdam en andere belangstellenden de tentoonstelling tot 13 juni bezoeken. De tentoonstellingsruimte is sociaal cultureel centrum Landvast in Alblasserdam. De grotere werken van beide kunstenaars zullen op het Raadhuisplein worden opgesteld.

Cultuureducatie
Wethouder Dorien Zandvliet (cultuur): “De gemeente Alblasserdam draagt dit initiatief een warm hart toe. Roel en Marry Teeuwen zijn (inter)nationaal bekende kunstenaars, maar blijven ook in Alblasserdam en de regio – letterlijk – heel zichtbaar. We vinden de expositie een prachtig voorbeeld van het gebruik maken van het Raadhuisplein als huiskamer van het dorp. Dat het comité aan de tentoonstelling een duidelijk educatief karakter wil geven vinden wij heel positief,” aldus Zandvliet.

Beeldbepalend
Elias Gijsen, voorzitter van CT70 vertelt: “Om de waarde van kunstenaars voor een gemeenschap en van kunst in de openbare ruimte te kunnen inschatten, is een ontmoeting daarmee op jonge leeftijd zeer waardevol. Deze tentoonstelling biedt een unieke kans om dat te realiseren.” Hij vervolgt: “Diverse beeldbepalende kunstwerken van Roel en Marry Teeuwen hebben in Alblasserdam en de regio een plek gekregen, maar wat het echtpaar uniek maakt, is hun aandeel in het sociale leven in een brede kring rondom hen.”

Oeuvrecatalogus
Ter gelegenheid van de tentoonstelling wordt een cassette uitgebracht met daarin twee boeken waarin een overzicht wordt gegeven van het werk van de twee kunstenaars. Deze oeuvrecatalogus is geschreven door Piet Augustijn, oud-conservator van het Gorcums museum, in nauwe samenwerking met het echtpaar. Het is de bedoeling deze cassette beschikbaar te stellen voor educatieve doeleinden en te koop aan te bieden aan kunstliefhebbers.

Comité
Het comité CT70 bestaat uit Bert Blase, Elias Gijsen, Peter Janssen, Martin van Horssen, Aad den Boer, Henk van Bennekum, Dirk Hamer, Ton Lommers, Rolph van Ovost, Adri Maat.

Deze week lichtte het comité de geplande tentoonstelling toe. Op de foto staan van links naar rechts: Peter Janssen, Dorien Zandvliet, Elias Gijsen en Martin van Horssen.

Deze week lichtte het comité de geplande tentoonstelling toe. Op de foto staan van links naar rechts: Peter Janssen, Dorien Zandvliet, Elias Gijsen en Martin van Horssen.