schutsluis alblasserdamALBLASSERDAM – Arie den Boer, initiator van de Stichting Schutsluis Alblasserdam, heeft deze week een plan van aanpak voor de restauratie en het herstel van de sluis op de Dam overhandigd aan wethouder Arjan Kraijo. Tot zo’n twintig jaar geleden had Alblasserdam een sluis, waarmee het mogelijk was om vanaf de rivier de Noord de Alblas op te varen en vice versa. In 1994 werd besloten om de schutsluis te slopen en de verbinding tussen de beide wateren te verbreken. “Wij vinden het jammer dat de sluis niet meer functioneert. Hiermee gaat een hoop potentie voor Alblasserdam verloren,” vindt Den Boer, die pleit voor de bouw van een nieuwe sluis.

Vijf miljoen
“Graag zien we dat het college van burgemeester en wethouders dit plan meeneemt in het vormen van een centrumvisie voor het dorp. Ook zou het fijn zijn als er een goede kosten-batenanalyse wordt gemaakt. Daarin moet duidelijk worden wat de herbouw van de sluis gaat kosten en wat het effect voor het dorp en de omgeving is,” vertelt Den Boer. Een grove schatting wijst uit dat de bouw ongeveer vijf miljoen euro gaat kosten. De Stichting Schutsluis Alblasserdam hoopt een groot deel van dit bedrag via subsidies bij elkaar te krijgen.

Werelderfgoed
Een sluis in de Dam is volgens de stichting goed voor tal van zaken. “Zo is het goed voor de biodiversiteit en het ecosysteem. Met de heropening kan er weer nieuwe vis via de Noord naar de Alblas zwemmen. Daarnaast ontstaan er kansen voor de horeca en verblijfsrecreatie langs de vaarroute, omdat het voor toeristen aantrekkelijker wordt om via de Alblas een bezoek aan het Werelderfgoed Kinderdijk te brengen,” somt Den Boer op.

Bijeenkomst
Het overhandigde plan wordt binnenkort door het college van B&W besproken. Daarnaast wordt er op korte termijn een bijeenkomst voor informatie en opinie georganiseerd, waarin het plan van de stichting verder zal worden toegelicht. Het plan van aanpak dat deze week werd overhandigd, is hier te downloaden.

schutsluis alblasserdam

IMG_9995 (Medium) serveimage [Desktop Resolutie] sluis 1 [Desktop Resolutie] sluis 3 [Desktop Resolutie] sluis 4 [Desktop Resolutie] sluis2 [Desktop Resolutie]