ALBLASSERDAM – Een inspreker heeft dinsdagavond 10 maart 2015, tijdens een bijeenkomst voor informatie en opinie over het werelderfgoed Kinderdijk, aandacht gevraagd voor de mogelijke plaatsing van drie windmolens in Ridderkerk. “Er zijn plannen om drie reusachtige windturbines te plaatsen op de plek waar nu dat schip op de wal ligt. (ter hoogte van Hotel Kinderdijk) Als die plannen doorgaan, zou dat betekenen dat de turbines hemelsbreed nog dichterbij de molens komen, dan bij plaatsing in Alblasserdam. Bent u daarvan op de hoogte?,” vroeg de geboren Kinderdijker aan het college van B&W.

Wethouder Arjan Kraijo van Alblasserdam antwoordde dat de plannen daarover hem inderdaad bekend zijn en dat het college van B&W van Alblasserdam daarover contacten onderhoudt met het college van Ridderkerk. “Ik ga er echter vanuit dat ook deze windmolens er niet komen. Ze zouden anders het werelderfgoed in de weg staan,” vertelde Kraijo.

Vijf windmolens
Tot vorig jaar waren er plannen om ook in Alblasserdam vijf windmolens te plaatsen. Dit stuitte op veel verzet bij ondernemers en inwoners uit het Damdorp. Er werd een actiegroep onder de naam ‘Tegenwind Alblasserdam’ opgericht en ook de gemeenteraadsleden spraken zich unaniem uit tegen de komst van de windturbines in het Damdorp. Toen bleek dat de gemeente Alblasserdam tegen de plannen was, liet de provincie weten over te gaan tot een inpassingsplan. Vrij vertaald komt het er in zo’n geval op neer dat een gemeente buitenspel gezet wordt en dat de provincie een plek uitkiest waar windmolens gebouwd mogen worden. De gemeenteraad was daar destijds niet over te spreken om noemde die manier van werken ‘ondemocratisch’.

Impactstudie
Uiteindelijk werd na een impactstudie door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed besloten om de turbines toch niet te laten plaatsen. De studie wees uit dat windmolens in Alblasserdam niet te combineren zijn met het werelderfgoed Kinderdijk. Het zou het beeld vanuit Kinderdijk te veel verstoren.