???????????????????????????????NIEUW-LEKKERLAND – De projectavond die vrijdagavond 20 februari 2015 op de ds. Petrus van der Veldenschool in Nieuw-Lekkerland werd gehouden, heeft 1125 euro opgebracht. Het bedrag is bestemd voor zendingswerk in Albanië. De avond was de afsluiting van het project: ‘Wat de natuur ons biedt’. Eens in de twee jaar houdt de school een project over een bepaald thema.

In de groepen werd het thema uitgesplitst in deelonderwerpen, zoals wol, kaas, honing en water. Leerkrachten speurden met de kinderen naar het ontstaan van natuurproducten, lieten zich middels presentaties informeren en maakten excursies in de omgeving. De verworven kennis werd zichtbaar gemaakt in fraaie werkstukken en deze moesten natuurlijk getoond worden aan familieleden en belangstellenden.

Opbod
De oudercommissie zorgde met behulp van ouders en vrijwilligers dat er ‘s avonds gesmuld kon worden van gevulde pannenkoeken, koffie, thee en fris. Een -door een vader van een van de leerkrachten vervaardigde- molen werd bij opbod verkocht; slagerij Bouter zorgde voor kwaliteitsworsten; bakker Stam voor cupcakes, mevrouw Ros demonstreerde hoe vroeger de wol gesponnen werd en leerlingen van groep acht zaten gereed om ‘wijn’ te laten proeven of een glaasje in te schenken.

Zending
Kortom, in elke ruimte viel iets moois te bewonderen of te beleven. Omdat in het najaar familie De Jong uit Nieuw-Lekkerland voor zendingsactiviteiten naar Albanië wordt uitgezonden, besloot de school om de opbrengst te bestemmen voor zending in dit straatarme land. Aan het einde van deze avond telde men een nettobedrag van 1.125 euro.

IMG_1897 [Desktop Resolutie]

IMG_1807 [Desktop Resolutie] IMG_1809 [Desktop Resolutie] IMG_1816 [Desktop Resolutie] IMG_1821 [Desktop Resolutie] IMG_1824 [Desktop Resolutie] IMG_1829 [Desktop Resolutie] IMG_1832 [Desktop Resolutie] ??????????????????????????????? IMG_1840 [Desktop Resolutie] IMG_1844 [Desktop Resolutie] IMG_1855 [Desktop Resolutie] IMG_1866 [Desktop Resolutie] IMG_1876 [Desktop Resolutie] ??????????????????????????????? IMG_1883 [Desktop Resolutie] IMG_1888 [Desktop Resolutie] IMG_1889 [Desktop Resolutie] IMG_1892 [Desktop Resolutie] IMG_1893 [Desktop Resolutie] ???????????????????????????????