vrachtwagen controle zwaarALBLASSERWAARD- Waterschap Rivierenland en de politie hebben afgelopen week gezamenlijk een handhavingscontrole uitgevoerd op de 15 tonswegen in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Er werden 25 combinaties gecontroleerd. Zeventien combinaties waren niet te zwaar en waren in het bezit van een ontheffing. Zeven voertuigen waren te zwaar en één voertuig kreeg een bekeuring vanwege het niet kunnen tonen van de ontheffing.

Veiligheid
“De acties worden uitgevoerd om de leefbaarheid en de verkeersveiligheid te bevorderen in het gebied. De smalle wegen hebben een zwakke ondergrond waardoor de wegen kapot gereden worden door het zware verkeer wat leidt tot gevaarlijke situaties. Het Waterschap ziet dat steeds meer bedrijven rijden met ontheffing en voldoen aan de voorwaarden,” aldus een woordvoerder van Rivierenland.

Beheer en onderhoud wegen
Waterschap Rivierenland beheert niet alleen water maar ook polderwegen in het gebied de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden. Hierbij gaat het totaal zo’n 600 kilometer openbare wegen en fietspaden buiten de bebouwde kom. Niet alleen het beheer van het wegdek hoort hierbij, maar ook het maaien van de wegbermen en het onderhouden van bruggen en duikers (dat zijn bijvoorbeeld buizen die onder een weg doorlopen om zo twee sloten te verbinden). Ieder jaar inspecteert het waterschap uitgebreid de wegen om eventuele schades tijdig op te sporen en te verhelpen.

Foto: Eswin Otto / Wijkagent Molenwaard.

vrachtwagen controle zwaar