Ad Vos alblasserdamALBLASSERDAM – De negen Alblasserdamse basisscholen krijgen in het totaal 270.000 euro van de gemeente Alblasserdam voor het verduurzamen van hun schoolgebouwen. Dat heeft de gemeenteraad dinsdagavond 17 februari 2015 besloten. De verdeling van het geld, gaat echter op een andere manier plaatsvinden dan was voorgenomen. Het was de bedoeling dat de scholen op basis van het aantal vierkante meters van het schoolgebouw een bedrag zouden krijgen om te investeren. Op aandringen van meerdere partijen, beloofde wethouder Arjan Kraijo dat de verdeling plaats gaat vinden op basis van de kwaliteit van de voorstellen.

Oudere scholen
“We zullen dan letten op de duurzaamheidswinst die men denkt te behalen èn de educatieve bijdrage. Het kan dus zijn dat oudere scholen, meer geld krijgen dan de nieuwere scholen,” aldus Kraijo.

Één windmolen
Het bedrag beschikbaar wordt gesteld, is afkomstig van een meevaller op het bouwkrediet van de nieuwe Ds. Joannes Beukelmanschool. In overleg met de scholen is besloten om het geld te investeren in duurzaamheid èn educatie. Die educatie komt bijvoorbeeld tot uiting als er zonnepanelen geplaatst worden en kinderen op een scherm kunnen zien wat dat precies oplevert. “Het verder verduurzamen van de basisscholen, in combinatie met gerichte educatie door scholen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces hierover bij de leerlingen. En die jonge leerling van nu, is de ‘verbruiker’ van straks. Er zitten ruim 2100 kinderen op onze negen basisscholen. Als alle leerlingen drie procent duurzamer gaan leven, staat dat gelijk aan één windmolen,” motiveerde wethouder Kraijo zijn voorstel.

Goed gebruiken
Ad Vos voorzitter van het overlegorgaan van scholen (OOGO) in Alblasserdam is blij met de financiële bijdrage van de gemeente: “Het onderwijs is al niet zo rijk bedeeld met subsidies. We kunnen het geld goed gebruiken.”

Wedstrijd
Alle raadsleden, konden na de belofte van de wethouder over de verdeling van het geld, instemmen met het voorstel. De D66 stelde nog voor om aan het voorstel een duurzaamheidswedstrijd te koppelen, waarbij ook de leerlingen betrokken worden. “Dat geeft een extra impuls aan de duurzaamheid in onze samenleving,” stelde D66’er Ramon Pardo. Wethouder Kraijo beloofde het idee mee te nemen in de verdere uitwerking.

Ad Vos voorzitter van het overlegorgaan van scholen (OOGO) in Alblasserdam is blij met de financiële bijdrage van de gemeente: "Het onderwijs is al niet zo rijk bedeeld met subsidies. We kunnen het geld goed gebruiken."

Ad Vos voorzitter van het overlegorgaan van scholen (OOGO) in Alblasserdam is blij met de financiële bijdrage van de gemeente: “Het onderwijs is al niet zo rijk bedeeld met subsidies. We kunnen het geld goed gebruiken.”