images [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Wethouder Kraijo van Alblasserdam wil de basisscholen in het dorp een totaalbedrag van 270.000 euro geven om de schoolgebouwen te verduurzamen. De schooldirecteuren hebben onlangs besloten dat het bedrag verdeeld zou worden op basis van het aantal vierkante meters. Een aantal politieke partijen is het daar echter niet mee eens, zo bleek dinsdagavond tijdens de commissievergadering ‘grondgebied’. “Extra investeringen in het splinternieuwe gebouw van de Beukelmanschool levert veel minder rendement op, dan een gebouw met achterstallig onderhoud. Investeer het geld waar het het best rendeert,” luidde het advies van Ramon Pardo (D66) aan portefeuillehouder Arjan Kraijo.

Meevaller
Het bedrag dat het college beschikbaar wil stellen, is afkomstig van een meevaller op het bouwkrediet van de nieuwe Ds. Joannes Beukelmanschool. In overleg met de scholen is besloten om het geld te investeren in duurzaamheid èn educatie. “Het verder verduurzamen van de basisscholen, in combinatie met gerichte educatie door scholen, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bewustwordingsproces hierover bij de leerlingen. En die jonge leerling van nu, is de ‘verbruiker’ van straks,” motiveerde wethouder Kraijo zijn voorstel.

Verdeelsleutel
Alle politieke partijen waren vol lof over het idee. Wel ontstond verdeeldheid over de ‘verdeelsleutel’. “Als het goed is is de nieuwe Beukelmanschool op orde. Het zou vreemd zijn als zij op basis van de vierkante meters geld krijgen om te verduurzamen. Wat ons betreft heeft investeren in oude scholen de voorkeur,” stelde Harold van Vliet van de SGP.

Onderling besloten
Wethouder Kraijo vindt het aan de scholen om te bepalen hoe het geld wordt verdeeld. Kraijo: “Dit hebben de directeuren onderling met elkaar besloten op basis van het aantal vierkante meters van de school. Het is een proces om los te laten en over te laten aan de schoolbesturen.”

Koek
D66’er Pardo zei meer heil te zien in extra bemoeienis van de wethouder: “De scholen verdelen de koek en zeggen dat ze allemaal recht hebben op die koek. In dit geval is het denk ik beter om te zeggen dat het om een speciaal project gaat, zodat het geld optimaal kan worden ingezet en er het meeste rendement behaald kan worden.”

Toezicht
Erwin Kamminga van de VVD vroeg zich af of er nog wel toezicht is op de plannen. “Want straks worden er zonnepanelen geïnstalleerd, terwijl het schoolgebouw nog enkel glas heeft.” Kraijo antwoordde dat de raad vooraf geïnformeerd zal worden over de plannen en dat er ook door ambtenaren van de gemeente meegedacht zal worden.

Volgende week gaat de gemeenteraad opnieuw in discussie over het voorstel.