campers alblasserdamALBLASSERDAM – Wethouder Arjan Kraijo verwacht dat er dit jaar 1300 camperaars in Alblasserdam zullen verblijven. Afgelopen jaar waren er duizend betalende gasten in het Damdorp. Met betere communicatie en het verlengen van het kampeerseizoen hoopt de gemeente op nog meer gasten. Vijftien campergasten wilden niet betalen. De rest tikte per overnachting bij de Alblasserdamse Haven tien euro af. Vijfduizend euro van de opbrengst gaat naar de watersportvereniging, die het geld, in opdracht van de gemeente int.

Verbeterpunten
De Alblasserdamse politieke partijen waren dinsdagavond vol lof over de samenwerking tussen de Watersportvereniging en de gemeente. De commissieleden droegen nog wel enkele mogelijke verbeterpunten aan. Zo werd er geopperd om bij de camperaars het dorp beter te promoten middels boekjes.

Veertig per nacht
In drukke perioden zoals met Hemelvaart en Pasen is in overleg met Landvast, Ilse van der Plas en de Watersportverenging het aantal camperplaatsen vergroot. Een aantal nachten hebben er meer dan veertig camperaars overnacht en betaald. Bij topdrukte zal deze constructie gedoogd worden, zolang er geen permanente oplossing is. Er lopen diverse gesprekken met Molenwaard en een particulier initiatiefnemer om dit voor de toekomst op te lossen.

Geen BOA’s
De gemeente heeft een budget van 22.000 euro beschikbaar voor de exploitatie van de campers. Hier staat een geraamde inkomst van 16.000 euro tegenover. De kosten van de exploitatie lagen afgelopen seizoen rond de 15000 euro. Dat is inclusief de storting van 5000 in ‘groot onderhoud’, het afbetalen van het contract met CityTec (3000 euro, voor een betaalpaal die niet gebruikt wordt) en het uitbetalen van de Watersportvereniging. Er zijn geen kosten gemaakt door de buitengewoon opsporingsambtenaren. “Dat terwijl er vorig jaar 3500 euro aan BOA-kosten gemaakt zijn. Dit jaar waren er vijftien niet-betalende bezoekers. Dat aantal staat niet in verhouding tot de kosten die gemoeid waren met de handhaving door BOA’s in voorgaande jaren,” aldus wethouder Kraijo.

Elektriciteit
De wethouder verwacht dat op termijn de opbrengsten even hoog zullen zijn als de kosten. Het komende jaar zal er gekeken worden naar nieuwe investeringen zoals het aanpassen van de bebording en de bonnenboekjes en het aanbrengen van elektriciteit.

In november vindt een nieuwe evaluatie van het Alblasserdamse camperbeleid plaats.