B87FMGwIgAAan2-ALBLASSERDAM – Afgaande op het aantal ongevallen met letsel, is het kruispunt Kelvinring / Edisonweg één van de gevaarlijkste plekken in Alblasserdam. Deze week zijn, om de kruising veiliger te maken, middengeleiders aangebracht in fietspad. Daarnaast is de wegmarkering vernieuwd. De aanpassingen zijn onderdeel van het Keurmerk Veilig Ondernemen op het Alblasserdamse bedrijventerrein. Mogelijk wordt het punt later, tijdens een eventuele herstructurering van het bedrijventerrein nog verder aangepast. Foto: Albl’dam Onderneemt.