rivierenbuurt-alblasserdamALBLASSERDAM – Het college van B&W van Alblasserdam heeft besloten om het éénrichtingsverkeer in de Lekstraat, tussen de IJsselstraat en de Vechtstraat, op te heffen. Ook het éénrichtingsverkeer in de IJsselstraat, tussen de Maasstraat en de Lekstraat wordt opgeheven. Het besluit is genomen op advies van de bewonerscommissie, die het idee aandroeg tijdens de reconstructie van de Rivierenbuurt. “De nieuwe weginrichting biedt een goede situatie om op dit gedeelte het verkeer in twee rijrichtingen toe te staan, “ aldus het college van B&W.

Bovendien zou het opheffen van het éénrichtingsverkeer in bovengenoemde straten goed zijn voor de rijsnelheid en de alertheid van weggebruikers. “De alertheid bij weggebruikers neemt toe omdat de weggebruikers rekening moeten houden met verkeer vanuit beide richtingen en ze daardoor alerter reageren en de verkeersveiligheid van fietsers en bromfietsers neemt toe omdat weggebruikers alerter reageren op het verkeer vanuit beide richtingen en daarbij ook fietsers en bromfietsers tijdig opmerken in tegenstelling tot eenrichtingsverkeer waarbij alleen voor fietsers en bromfietsers een uitzondering gold.”

Veiligheid
Verder zou met het besluit de veiligheid in de omliggende straten toenemen, omdat het verkeer niet meer verplicht wordt om via andere straten terug te rijden. Tot slot meent het college dat het aantal verkeersovertredingen zal afnemen en weggebruikers die illegaal tegen de verplichte rijrichting inreden, zullen nu meer geneigd zijn om met gepast rijgedrag en gepaste snelheid door de straat te rijden.

Bezwaar
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na dag van bekendmaking bezwaar worden gemaakt.

rivierenbuurt-alblasserdam