IMG_2441 (Medium)ALBLASSERDAM – De bewoners van de Roemer Visscherstraat in Alblasserdam willen geen hangcontainer voor jongeren in hun ‘achtertuin’. “Er worden nu al banden lek gestoken, auto’s op z’n kant gezet, rotzooi gemaakt, in drugs gehandeld en met brommers en scooters met hoge snelheid door de straat gereden,” zo hield buurtbewoner De Vries, namens Belangenvereniging Roemer Visscherstraat, dinsdagavond 28 januari de problemen voor aan de Alblasserdamse gemeenteraad.

Toezicht
“We maken ons zorgen over de veiligheid van onze kinderen. We zien graag dat de gemeente kiest voor een andere locatie voor een hangcontainer. Mocht besloten worden om toch een Jongeren Ontmoetings Plek (JOP) bij de skatebaan neer te zetten, dan graag met goed zicht vanaf de Vondellaan en permanent toezicht door bijvoorbeeld de politie,” aldus De Vries.

Drie locaties
Het college van burgemeester en wethouders is voornemens om op drie locaties in het Damdorp zeecontainers te plaatsen voor hangjongeren, om op die manier de overlast door hangjeugd terug te dringen. De beoogde locaties zijn: de skatebaan langs de Rembrandtlaan, het parkeerterrein bij het Lammetjeswiel en de Fazantstraat.

Twijfels
Meerdere raadsleden gaven tijdens de gemeenteraadsvergadering aan twijfels te hebben bij het effect van de plaatsing van de drie hangcontainers, die mogelijk voorzien worden van gratis WiFi. “Onze fractie vindt het naïef om te denken dat overlastgevende jongeren zich laten leiden door een door de gemeente ingestelde hangplek,” stelde Michael van der Plaat van de D66. De ChristenUnie opperde, net als vorig week, om met slechts één hangcontainer te starten, om te zien of het idee werkt. Daarnaast vroeg de CU of er mogelijkheden zijn om in de oude brandweerkazerne in de wijk Kinderdijk een JOP te starten.

Doorpakken
De SGP vindt het tijd voor actie: “Zolang hangjongeren hangen is dat niet erg, al zien we liever dat ze zich nuttig bezighouden. Het gaat hier echter om overlastgevende hangjongeren. Met de plaatsing van JOP’s kan die overlast steviger worden aangepakt. Nu doorpakken is nodig. Misschien dat er ook een gesprekken gevoerd kunnen worden met de ouders van de jongeren. Wij zien het gezin als hoeksteen van onze samenleving. Het gezin vormt een centrale basis en moet een warm nest zijn, waar het goed toeven is. Een gezonde en stabiele gezinssituatie kan veel jongerenproblematiek voorkomen. We horen soms dat jongeren thuis met vrienden niet welkom zijn. Dat is een punt dat zorg en aandacht verdient,”

Jeugdbeleid
De VVD, bij monde van Freek de Gier, sloot daar deels op aan: “Onze voorkeur heeft het om in te zetten op het jeugdbeleid en niet op deze containers. Het gaat hier om een klein deel van de jongeren die het verpest, terwijl we ook veel jeugd hebben die zich wel gedraagt. Het is wat ons betreft te makkelijk om de problemen zo te willen oplossen. Dit is een lastige situatie, waar je met goed verstand mee moet omgaan. Persoonlijke initiatieven van de jongeren zelf, zijn meer dan welkom”

Café
Van der Plaat (D66) vulde aan:”We zien graag dat de gemeente investeert in jongeren. We vragen niet of wethouder Zandvliet een eigen café begint, maar vinden wel dat de gemeente een essentiële rol heeft om voorzieningen mogelijk te maken.

Discriminatie
Leefbaar Alblasserdam was van mening dat mensen niet het recht hebben om overlast te melden vanwege het feit dat er kinderen of jongeren aanwezig zijn in de buurt. “Dit is simpelweg niets meer dan discriminatie van leeftijdsgroepen, die ook gewoon inwoners zijn van de gemeente. Het is de normaalste zaak van de wereld dat mensen van die leeftijd actief op straat aanwezig zijn,” stelde Ugur Oflaz. Hij vervolgde: “Overlast is er wanneer er sprake is van asociaal gedrag zoals geweld, hinder, vandalisme, vervuiling. Dat kun je niet oplossen met zeecontainers. Wij zijn vóór het verbeteren van de leefbaarheid van de gemeente voor kinderen én vooral jongeren en vóór het elimineren van asociaal gedrag door middel van preventieve probleemoplossing zoals educatie, voorlichting, en projecten die worden uitgevoerd in samenwerking met jongerenwerk, de jeugdgemeenteraad en dergelijke.”

Proef
Portefeuillehouder Dorien Zandvliet hield voor dat het voor het college ook aftasten is. “We hebben niet de illusie om een hangjongerenvrije gemeente te kunnen zijn. We zien wel dat de plaatsing van hangcontainers in andere gemeenten, zoals Papendrecht en Bunschoten-Spakenburg, succesvol is. Het nut van het plaatsen van de drie containers in Alblasserdam, moet zich eerst nog wel bewijzen, maar wij denken dat het zeker effect zal sorteren. Mocht blijken dat de overlast juist verder toeneemt, ben ik de eerste die zegt dat we wat anders gaan verzinnen,” aldus Zandvliet.

Oude Beukelmanschool
De wethouder benadrukte dat het idee om containers in het dorp te plaatsen, niet het enige is om de jeugdoverlast terug te dringen. Zandvliet “We kijken veel breder. Zo kijken we naar wat mogelijkheden zijn om in de oude Beukelmanschool aan de Lelsstraat iets voor jongeren te realiseren. Verder zijn we in gesprek met stichting Biggelmee om ook daar iets voor jongeren van de grond te krijgen. Wat betreft de oude brandweerkazerne: daar wil ik naar kijken, maar we zijn in die wijk al wel in gesprek met Biggelmee.” Tot slot stelde Zandvliet dat ze het niet eens was met Oflaz van Leefbaar Alblasserdam over zijn standpunt dat melden van overlast discriminatie kan zijn. “Het gaat er om wat mensen ervaren. Overlast is wat dat betreft subjectief.”

Vervolg
De komende weken worden gesprekken met de omwonenden gevoerd en wordt er gekeken naar of en zo ja waar er een hangcontainer geplaatst kan worden. Ook de overige omwonenden worden geïnformeerd over de gesprekken die worden gevoerd. Per locatie is inmiddels een werkgroep geformeerd met daarin buurtbewoners, politie, jeugdwerk en de gemeente. Aan het einde van het traject vindt een brede evaluatie plaats. Ook de gemeenteraad wordt daarbij betrokken.