Wilgenplein makado AlblasserdamALBLASSERDAM – Een deel van het parkeerterrein bij winkelcentrum Makado, is vanaf heden tot medio april ongeschikt om te parkeren vanwege de reconstructie van het Wilgenplein in Alblasserdam. Het terrein van de oude Wipmolen is inmiddels opengesteld, om zodoende extra parkeermogelijkheden voor het winkelend publiek te bieden. Automobilisten moeten daardoor wel verder lopen om het centrum te bereiken.

Winactie
“Om die overlast iets te verzachten, hebben we besloten om een winactie te houden. Mensen die gebruik maken van het parkeeralternatief, maken kans op het winnen van een dinerbon voor twee. De prijs zal meerdere keren per week worden uitgereikt,” laat Sarina Kruijthoff, centrummanager van het Makado weten.

Wilgenplein
Het Wilgenplein stamt uit 1972 en was toe aan een opknapbeurt. De inrichting voldeed niet meer aan de huidige eisen. Zo waren de parkeervakken te smal, was de bestrating versleten en was het plein verzakt. In oktober 2014 werd gestart met de reconstructie. De reconstructie is in samenwerking tussen winkeliers, marktkooplieden, bibliotheek, notaris, kerk, omwonenden en gemeente opgesteld. Ook de gehandicaptenadviesraad en de Koninklijke Visio hebben een belangrijke rol gespeeld, met name op het gebied van toegankelijkheid voor mindervaliden. Daarnaast is door inbreng van de Fietsersbond in het ontwerp een duidelijke scheiding gemaakt tussen snel en langzaam verkeer om zo het fietsgebruik te stimuleren. Het is de bedoeling dat het project eind 2015 is afgerond.

Wilgenplein makado Alblasserdam

IMG_1660 (Medium) IMG_1668 (Medium)