B4cnn-YCIAA6jlk [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – De meetgegevens betreffende de luchtkwaliteit in Alblasserdam zijn 24 uur per dag te bekijken via de website van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Het lokale meetstation op de Ruigenhil in Alblasserdam meet continu de concentraties van fijnstof en stikstofdioxide die direct op de website van de milieudienst. Het gaat daarbij om de online publicatie van ongevalideerde meetgegevens. Gevalideerde meetgegevens worden per kwartaal door de DCMR gepresenteerd in een kwartaalverslag. De kwartaalverslagen zijn terug te vinden op de website van de DCMR en de gemeente.

Na een meetreeks van een jaar kunnen de meetgegevens worden getoetst aan de landelijke normen voor fijnstof en stikstofdioxide. Medio maart verwacht de gemeente een jaarrapportage van de DCMR met de resultaten van een jaar meten.

Luchtkwaliteitsmetingen Alblasserdam
Om meer duidelijkheid te krijgen in de heersende luchtkwaliteit heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond in opdracht van de gemeente Alblasserdam in de bocht van Dam/Ruigenhil een meetstation toegevoegd. De gegevens van dit lokale meetstation dienen ter aanvulling op de landelijke rekenmodellen en metingen voor het Nationaal Samenwerkingprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Spotprent
Hoewel de cijfers van het afgelopen jaar verre van positief zijn, worden er pas concrete maatregelen genomen als alle gevalideerde cijfers en de jaarrapportage van 2014 binnen zijn. Onder meer Marko Stout pleitte er tijdens de commissievergadering voor om al eerder stappen te gaan zetten. “De cijfers worden toch niet beter dan dit. Waar wachten we nog op?” Om zijn betoog kracht bij te zetten, deelde Stout een spotprent uit. (zie onderstaand beeld).

De realtimecijfers zijn zichtbaar via deze website: www.luchtmeetnet.nl.

B4cnn-YCIAA6jlk [Desktop Resolutie]