IMG_0715 [Desktop Resolutie]ALBLASSERDAM – Woonkracht10 en Stichting Welzijn Alblasserdam(SWA) startten afgelopen jaar het project buurtbemiddeling in het Damdorp. Vrijwillige buurtbemiddelaars kwamen 34 keer in actie en wisten burenruzies in de kiem te smoren, dan wel op te lossen. Het project is zo succesvol, dat Wookracht10 en de SWA hebben besloten om de buurtbemiddelingssamenwerking in ieder geval voor één jaar te verlengen. De samenwerking werd op 18 december 2014 bezegeld met het ondertekenen van prestatieafspraken.

Vroeg stadium
Woonkracht10 zet in op conflicthantering in een vroeg stadium. Wim van de Herik, vestigingsdirecteur van Woonkracht10 vertelt: “Hierdoor worden escalaties voorkomen en blijven buurten leefbaarder. Buurtbemiddeling is hiervoor een passend middel. Het gaat hierbij vooral om kleine conflicten. De sturing van de bemiddelaars zorgt ervoor dat betrokkenen samen het conflict kunnen oplossen en afspraken kunnen maken. De beoogde doelen zijn een meer leefbare woonomgeving, sterkere gemeenschapszin en grotere zelfredzaamheid van burgers.”

 

Coördinatie
Het bestuur van de SWA heeft veel vertrouwen in de pilot en wil het daarom bij haar vaste organisatiekern inbedden. De SWA neemt, met dank voor zijn inzet, afscheid van André Lodder en heeft voor het komend jaar de coördinatie van het project ondergebracht bij Mattanja Kroon. “We hebben er vertrouwen in dat Mattanja deze extra coördinerende taak aankan en dat de vrijwilligers door haar goed ondersteund zullen worden,” aldus Tonia Ruybroek, interim-directeur van de SWA.

 

Info
Meer informatie over buurtbemiddeling is verkrijgbaar bij de SWA via het nummer (078) 202 12 20 en per mail via info@stichtingwelzijnalblasserdam.nl.

Op de foto staan van links naar rechts André Ruikes, Mattanja Kroon en Wim van den Herik.

Op de foto staan van links naar rechts André Ruikes, Mattanja Kroon en Wim van den Herik.