CarbidschietenALBLASSERDAM – Carbidschieten is dit jaar tijdens de jaarwisseling verboden in Alblasserdam. Het verbod geldt voor de hele bebouwde kom. Dit is geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2:73. De afgelopen jaren werd het carbidschieten hier wel oogluikend toegestaan. “Omdat de overlast de afgelopen jaren enorm is toegenomen, heeft het college voor dit jaar besloten het carbidschieten nergens meer toe te laten,” aldus een woordvoerster van de gemeente.

Vuurwerk
Om de jaarwisseling veilig te laten verlopen, zijn landelijk nieuwe richtlijnen vastgesteld voor het afsteken van vuurwerk. De Tweede Kamer heeft besloten dat vuurwerk op oudejaarsdag vanaf 18.00 uur tot 02.00 uur op 1 januari afgestoken mag worden.

Politie
Tijdens de jaarwisseling wordt intensief samengewerkt tussen politie, bureau Halt, de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid en het Openbaar Ministerie. Wie zich niet houdt aan de nieuwe regels riskeert een forse boete. Op het afsteken van illegaal vuurwerk staan nog hogere straffen. De politie handhaaft hier streng op.