Foto ontwerp bezoekerscentrum KinderdijkKINDERDIJK – De provincie Zuid-Holland draagt meer dan 2,4 miljoen euro bij aan het opknappen van het entreegebied van Werelderfgoed Kinderdijk. Provinciale Staten hebben deze bijdrage op 10 december bekrachtigd. De bijdrage wordt gebruikt voor de bouw van een nieuw bezoekerscentrum dat binnen drie jaar gerealiseerd moet worden. Daarnaast worden onder meer de parkeervoorzieningen aangepakt, wordt de veiligheid van aankomende en vertrekkende passagiers van de Waterbus en cruiseboten op de Lekdijk verbeterd en komen er goede voorziening voor het in- en uitstappen van passagiers van touringcars. 

De bijdrage van de provincie Zuid-Holland is het gevolg van een effectieve regionale samenwerking tussen tien partners die samen de Waterdriehoek – het gebied tussen Kinderdijk, Dordrecht en de Biesbosch – toegankelijker en aantrekkelijker willen maken. De samenwerkende partners zijn de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk, Waterbus BV, het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch, de gemeenten Dordrecht, Molenwaard en Alblasserdam, de regio Drechtsteden, de Provincie Zuid-Holland, Dordrecht Marketing en VVV Zuid-Holland Zuid. De samenwerking heeft al eerder geld opgeleverd voor onder andere een snelle waterbusverbinding tussen Rotterdam, Kinderdijk en Dordrecht, een rondvaartboot voor Kinderdijk en restauratie van de molens.

Om de plannen voor het entreegebied te realiseren, gaan de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk en de gemeenten Molenwaard en Alblasserdam nauw samenwerken. Ze doen dit vanuit de gemeenschappelijke doelstelling om te werken aan een gezonde toekomst van het Werelderfgoed en tegelijkertijd een impuls te geven aan de economie en de leefbaarheid van de omgeving. De omwonenden en ondernemers uit het gebied zullen nauw worden betrokken bij de uitvoering van de plannen. Bovendien willen de gemeenten er samen met de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk voor zorgen dat de plannen niet voor overlast zorgen, onder meer door de vervoersmogelijkheden over het water verder te verbeteren. De eerste stap daarin is de aanleg van een nieuwe waterbushalte pal voor de ingang van het Werelderfgoed. Deze halte moet al in mei 2015 in gebruik zijn.