cda 1 dec 2014 66 (Medium)ALBLASSERDAM – De jaarlijkse dialoogavond van het plaatselijke CDA (Alblasserdam) stond in het teken van de komende decentralisaties. Ook nu vond deze plaats in de portiersloge in De Haven. Tweede Kamerlid voor het CDA Hanke Bruins Slot, sloot een werkbezoek aan Alblasserdam af met een gesprek met belanghebbenden, zorgorganisaties, gemeenteraadsleden en CDA-wethouder Arjan Kraijo. Bruins Slot kent de omgeving omdat ze in Ridderkerk is opgegroeid, al zag ze dat er veel veranderd was.

De jonge parlementariër vertelde over haar strijd voor behoud van PGB (persoonsgebonden budget), voor mantel- en respijtzorg en haar angst voor marktwerking in een sector waar kwaliteit van leven belangrijker is dan het maken van winst. Bruins Slot maakt zich zorgen om de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met een middeninkomen of lager. Het CDA wil de komen jaren verhalen verzamelen van zorg voor elkaar die te zwaar of niet professioneel genoeg is. Ze wees op het nieuwe meldpunt voor mantelzorgers: “Meld het Mona”, van haar collega Mona Keizer.

Na een korte toelichting van de wethouder over de situatie in Alblasserdam en de samenwerking binnen de Drechtsteden, ontstond een levendige discussie. Hanke Bruins Slot noemt de komende decentralisaties een historische verandering.

De reclamespotjes van de overheid die uitstralen dat ” het wel mee zal vallen” vindt zij niet realistisch. De tijd zal leren wie er gelijk heeft. De sociale cohesie en intensieve samenwerking in de gemeente Alblasserdam stemmen hoopvol voor de lokale situatie. En op alle niveaus zullen burgers van zich moeten laten horen.

Tekst: Arie den Boer, foto’s: Geert Ouweneel.

cda 1 dec 2014 31 (Medium) cda 1 dec 2014 49 (Medium) cda 1 dec 2014 55 (Medium) cda 1 dec 2014 63 (Medium) cda 1 dec 2014 66 (Medium)