asbestALBLASSERDAM – Als de komende tijd op het terrein van staalverwerker Nedstaal asbest of asbesthoudend materiaal wordt aangetroffen, moet het bedrijf per overtreding een dwangsom van 10.000 euro betalen. Dat heeft de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) bepaald. De maatregel is opgelegd naar aanleiding van asbestvondsten in april 2013 en september 2014 op het terrein van Nedstaal. Toen werd op de stortplaats een paar duizend kilo asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Sinds de vondsten op het terrein zijn de controles door het bedrijf en door de Omgevingsdienst verscherpt. “Wij doen aangekondigde, maar ook onaangekondigde controles bij het bedrijf. Soms wel een paar keer per maand,” aldus Ronald Visser, directeur van de OZHZ.

De dwangsombeschikking, die een maximum kent van 100.000 euro en een submaximum van 10.000 euro per week, staat los van het strafrechtelijke onderzoek dat sinds april 2013 is ingesteld door het Openbaar Ministerie. Dat onderzoek loopt nog. Resultaten hiervan zijn nog niet bekend.

Meer informatie over de asbestvondsten uit 2013 en 2014 is te vinden in dit document.