Fatimakerk-Alblasserdam rooms katholiekALBLASSERDAM – De Fatimakerk aan de Parallelweg in Alblasserdam sluit uiterlijk op 20 november 2016. Dat is precies twee jaar later dan aanvankelijk de bedoeling was. Afgelopen weekend is dit besluit van bisschop van Rotterdam, kenbaar gemaakt aan de parochianen. Binnen de Drechtsteden sluit behalve de Fatimakerk, ook de Emmanuelkerk aan de Oudendijk in Dordrecht haar deuren. Dit gebeurt per 1 juli 2015. Het parochiebestuur treedt op korte termijn in overleg met de locatieraden van de betreffende kerken in Alblasserdam en Dordrecht om verdere details te bespreken.

Noodzaak
“De noodzaak om het aantal kerklocaties te verminderen komt voornamelijk voort uit de keuze om als katholieke parochie zich meer te kunnen richten op activiteiten die bijdragen aan de verjonging en verbreding van de geloofsgemeenschap. Daarnaast spelen algemene, financiële en economische ontwikkelingen een rol,” aldus bestuurslid Martijn Erkens.

Vitaliteit
Het parochiebestuur en pastoraal team betreuren het feit dat er kerklocaties moeten worden gesloten, maar zijn van mening dat dit de weg is om de continuïteit en vitaliteit van de parochie als geheel in de toekomst te kunnen waarborgen.

Bezwaar
Een besluit om een kerk te sluiten wordt volgens de daarvoor geldende kerkrechtelijke procedure genomen. Het parochiebestuur neemt een voorgenomen besluit dat zij voorlegt aan de bisschop van Rotterdam. Dit voorgenomen besluit wordt getoetst door het Kathedraal Kapittel en de priesterraad. De bisschop neemt het advies uit deze organen en de informatie die hij zelf aanvullend heeft ingewonnen mee in zijn besluitvorming. Bezwaar tegen het besluit kan – voorzien van argumentatie – tot uiterlijk 12 december 2014 worden ingediend bij de bureau van het Bisdom van Rotterdam.