DijkverbeteringKINDERDIJK – Dinsdag 2 december gaan de eerste boorpalen de grond in bij Bergstoep (Groot-Ammers) voor de verbetering van de Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer. Een vernieuwende aanpak om de dijk meer stabiliteit te geven met minder hinder voor de omgeving. Tot en met 2016 gaat de aannemer door met het aanbrengen van deze innovatieve constructies. De dijkverbetering, uitgevoerd door Waterschap Rivierenland, maakt deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma van Rijkswaterstaat.

De Combinatie Dijkverbetering Molenwaard (CDVM) voert in opdracht van Waterschap Rivierenland de dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer uit. Op plekken waar geen ruimte is om de Lekdijk te verbreden, heeft de aannemer in samenwerking met Besix/Franki gekozen voor andere oplossingen, zoals de boorpalen die aan de binnenzijde de dijk ingaan. Dit zijn in de grond gevormde gewapende betonpalen met een diameter van circa 1 meter, die worden voorzien van een betonnen balk en verankering aan de bovenkant, zodat de stabiliteit van de dijk wordt gewaarborgd. De dijk kan nu niet meer ‘onderuit’ schuiven.

Vernieuwende oplossingen
Bij deze dijkverbetering is  zoveel mogelijk gekozen voor oplossingen in  grond, omdat dit meer toekomstbestendig is. Over een lengte van 5 kilometer wordt aan de polderzijde van de dijk een steunberm gemaakt. Hiervoor worden 58 woningen gesloopt. Daarnaast zijn er ook een aantal locaties in Streefkerk en nabij Groot-Ammers en Nieuw Lekkerland waarbij de dijk verlegd wordt richting de rivier. Op plekken waar helemaal geen ruimte is voor een grondoplossing of rivierwaartse versterking, zorgen constructies voor de versterking van de dijk:  het aanbrengen van diepwanden en constructies.

Dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer
De Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovenseveer voldoet niet aan de wettelijke veiligheidseisen. Om bewoners in het gebied te beschermen tegen de verwachte toename van de hoeveelheid rivierwater, is Waterschap Rivierenland het dijkvak aan het verbeteren. De aannemer is in het voorjaar van 2014 gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Inmiddels is de uitvoering in volle gang. In 2017 moet de dijkverbetering helemaal klaar zijn.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
De dijkverbetering Kinderdijk – Schoonhovenseveer maakt deel uit van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma. In dit programma werken Rijkswaterstaat, waterschappen en andere waterkeringbeheerders intensief samen om afgekeurde waterkeringen te versterken. In totaal gaat het om 88 plekken en bijna 370 kilometer dijk, dam en duin.