361_3296_3300_bloklargeALBLASSERDAM – Als het aan projectontwikkelaar Bogor uit Gorinchem ligt, worden op het oude ‘Bochanenterrein’ / gemeentewerf aan de Plantageweg in Alblasserdam 25 appartementen en een supermarkt gebouwd. Dinsdagavond 2 december worden de direct omwonenden geïnformeerd over de plannen. Het is de bedoeling dat het project begin 2017 gerealiseerd is. Supermarkt Dirk, nu nog gevestigd aan de Sportlaan, zal dan verhuizen naar de Plantageweg. Zoals het er nu naar uitziet komen er tien starterswoningen en vijftien doorstartwoningen.

De Alblasserdamse politici zijn positief over de plannen, maar hebben wel een aantal voorwaarden. Zo moet vastgelegd worden dat de verkeersstromen en parkeerplaatsen goed geregeld worden. Het CDA wil dat de Plantageweg op kosten van de projectontwikkelaar wordt aangepast. De ChristenUnie wil graag dat parkeren ook op die locatie gratis blijft en opperde om een parkeergarage te bouwen op het oude Wipmolenterrein.

Dinsdagavond worden de plannen met de omwonenden besproken. Zij krijgen de mogelijkheid om mee te denken met de plannen en de uitvoering daarvan. Als de plannen concreet zijn, zullen ze besproken worden in de gemeenteraad.

Bochanen

361_3296_3300_bloklarge