souburghse molen alblasserdam_3ALBLASSERDAM – De restauratie van de Souburghse Molen in Alblasserdam, wordt stukken goedkoper als besloten wordt om de molen in plaats van maalvaardig, draaivaardig te maken. Dat meldde wethouder Arjan Kraijo dinsdag 18 november tijdens de gemeenteraadscommissievergadering. “Ik heb nog geen exacte cijfers, maar het is duidelijk dat het de restauratie een stuk goedkoper wordt als we gaan voor ‘draaivaardig’. Binnenkort kom ik met de cijfers naar de raad,” beloofde Kraijo.

800.000 euro
De molen, althans de overblijfselen daarvan, staat aan de rand van Alblasserdam en is al jaren buiten gebruik. In 2007 beloofde de gemeente de molen in eer te herstellen. De gemeente wil voor maximaal vijftig procent bijdragen aan de totale restauratiekosten die nu geraamd worden op ongeveer 800.000 euro. Het is de bedoeling dat molenstichting Simav, die de molen in bezit heeft, de andere helft van het bedrag bij elkaar krijgt met onder meer subsidies.

‘Laat dan maar zo staan’
Hoewel een draaivaardige molen goedkoper is dan een maalvaardige molen, willen diverse partijen niets weten van een dergelijke ‘degradatie’. “Wij willen een maalvaardig, complete molen. Als er gekozen wordt voor ‘draaivaardig’, wat inhoudt dat er loos gedraaid wordt, hoeft de restauratie wat ons betreft niet. Laat het dan maar gewoon zo staan,” stelde Teus Stam van de Christen Unie. Hij voegde daar aan toe: “Uiteraard hopen we dat de molen binnen tien jaar maalvaardig draait.”

Functioneel
Ook het CDA had moeite met een draaivaardige molen. “Het zou jammer zijn als we die kant op gaan. Wij gaan uit van een functionele molen,” aldus Arie van ’t Zelfde van het CDA. Jaco Brand van de SGP gaf aan geen moeite te hebben met ‘slechts’ een draaivaardige molen.

Niet vrolijk
Marko Stout van de D66 vertelde in zijn betoog dat er aan nog geen enkele afspraak uit 2007, die met de provincie gemaakt werd, is voldaan: “We worden hier niet echt vrolijk van. De gemeente zorgt niet voor een gedegen financiering en er is geen enkele garantie dat de molen na restauratie adequaat kan functioneren. We hebben ook nog steeds geen plan van aanpak gezien. Bij ons bestaat de indruk dat de Simav en de provincie niet blij zijn met deze situatie. De D66 is ook niet blij met het ontransparante koopgedrag van het vorige college. Door dit handelen is de toekomst van de molen onzeker. De raad moet volledig en transparant geïnformeerd worden over het vervolgproces.”

Fort Knox hek
De VVD vroeg zich bij monde van Freek de Gier af of hoe het zit met de toegankelijkheid van de molen na de restauratie. De Gier: “Er komt nu een kopie van het hek van Fort Knox (legerpost in Amerika, red.) om Hof Souburgh. Als wij gaan bijdragen aan de restauratie, moet de molen wel toegankelijk worden voor álle Alblasserdammers en niet alleen voor meneer Broere. Het moet niet zo zijn dat we straks alleen nog maar langs mogen varen.”

12 bezoeken per jaar
Wethouder Kraijo vertelde dat er is afgesproken dat de molen één keer per maand bezocht mag worden van grondeigenaar Broere.

Maalvaardig of draaivaardig?
Of Alblasserdam kiest voor een maalvaardige of draaivaardige molen, blijkt binnenkort. Wanneer er overeenstemming is met molenstichting Simav, wordt de gemeenteraad verder ingelicht en wordt er een voorstel gedaan voor het beschikbaar stellen van geld. Wanneer de gemeente en de Simav niet tot een vergelijk kunnen komen is de uiterste consequentie dat de gemeente het rijksmonument Souburghse Molen in eigendom en beheer terugkrijgt. De tot dan toe gemaakte kosten blijven voor rekening van de gemeente en de toegezegde subsidie van de provincie komt dan te vervallen. De gemeente zal dan de molen of zelf moeten restaureren en beheren of een nieuwe partij vinden die dit doet.